Ejer Bavnehøj og Møllehøj

Gå i historiens spor

Ejer Bavnehøj (170,35 m) er sammen med Møllehøj (170,85 m) det højeste naturlige punkt i Danmark. Udsigten fra toppen er storslået - ikke mindst fra det 12,5 meter høje genforeningstårn - rejst i 1924. Et enestående morænelandskab, der blev skabt i sidste del af tredje istid, bugter sig syd for Ejer Bavnehøj. Øvrige kendte højdepunkter i "Ejer Bjerge" er Møgelhøj, Lindbjerg, Kvejnbjerg og selvfølgelig Yding Skovhøj. Her er den østjyske israndslinje meget tydelig. I klart vejr kan man se helt til Samsø og Lillebæltsbroen.

Det højeste bjerg 

Det var først i 1847, at Ejer Bavnehøj fik førstepladsen som højeste bjerg i Danmark. Indtil da troede man, at Himmelbjerget var højest. I 1941 rasede en ny højdestrid, denne gang med Yding Skovhøj, som blev udråbt til at være højest. Målingerne havde medtaget en bronzealderhøj og i 1953 fastslog Geodætisk Institut derfor, at Ejer Bavnehøj er 6 cm højere end Yding Skovhøj, når der måles på den faste jordoverflade.

Kom til tops

Det koster kr. 5,- at bestige tårnet og nyde udsigten, men det er tilladt at lægge mere i pengekassen ved tårnets fod. Tager du elevatoren, koster det kr. 20,- tur/retur. Indtægterne går ubeskåret til vedligeholdelse af tårnet. Toiletterne er åbne fra kl. 8.00 til 22.00 året rundt. 

En langtrækkende kikkert er opstillet på tårnets top i turistsæsonen, og der er sigtelinjer i alle retninger. 

Spor i Landskabet

Sporet ved Ejer er en 1,5 km. lang vandretur, der fører dig til Danmarks højeste naturlige punkt, Møllehøj. Her får du en dejlig vandretur gennem det varierede terræn vest for Ejer Bavnehøj og kan nyde udsigten over Elling og Gudenådalen i det fjerne. En udsigt, du ikke kan få fra Ejer Bavnehøj-tårnet pga. bevoksningen.

www.bestigbjerge.dk

Vær med i legen om at komme i "Hall of fame". Inden dit besøg på Ejer Bavnehøj, kan du tjekke hjemmesiden www.bestigbjerge.dk - hente kort over vandreruten til Møllehøj og samtidig læse om "spillereglerne" for at være med i legen om at bestige bjerge - i Danmark.

Sporet ved Ejer er 1 af 15 bakketoppe der er med i www.bestigbjerge.dk.

#ejerbavnehøj #visitskanderborg

Opdateret af:
VisitAarhus info@visitaarhus.com
VisitAarhus