Frøslev Kirke

Gå i historiens spor

Kirken er fra 1100-tallet; består af kor og skib fra romansk tid. Tårn og våbenhus stammer fra 1500-tallet. En kvader med et livfuldt løverelief er anbragt i våbenhusets sokkel. Granit døbefont med ansigtsmasker i kummens arkadefelter. Altertavlen er af skabstypen fra 1580. Karnapformet prædikestol fra 1600-tallet. Skriftestolen i korets nordside har indvendig årstallet 1636. Kirkeskibet er fra 1770'erne - og er dermed det ældste kirkeskib på Mors. Korbuekrucifikset er fra omkring år 1500.

Opdateret af:
Morsø Turistbureau - Destination Mors mt@visitmors.dk
Morsø Turistbureau - Destination Mors