Geopark: Tranekær Slot

Gå i historiens spor

På denne måde gav terrænet en betydelig beskyttelse for slottets beboere allerede fra begyndelsen. Med tilføjelsen af ​​voldgrave og en gardinmur i tidens løb er slottet blevet en næsten uindtagelig højborg.

Tranekær er med til at demonstrere Langelands strategiske betydning i den komplicerede sydfynske geografi. Øen har fungeret som et strategisk krydsfelt mellem de vigtigste sejlruter gennem Storebælt og et trædesten mellem Sjælland og Fyn og har som sådan gentagne gange været under angreb og belejring gennem historien.

Tranekær er det største af en række middelalderbefæstninger på Langeland og uden sammenligning det bedst bevarede. Slottet går tilbage til 1100-tallet og blev udvidet i højmiddelalderen. På det tidspunkt bestod slottet af to fløje og en gardinmur. Nordfløjen med mure, der gennem yderligere konstruktioner når en tykkelse på 2,3 meter, rummer resterne af en højmiddelalderlig paladsresidens, som er et sjældent bevaret træk på danske slotte, og som også indikerer den økonomiske magt bag byggeriet.

Kanonild og senmiddelalderens skiftende politiske geografi fik slottet til at miste sin militære betydning i midten af ​​1500-tallet. Som følge heraf har slottet ikke tilføjet kraftige jordarbejder, kannikpladser osv. og fremstår således mere eller mindre i sin oprindelige form.

Med tiden er der opstået en smuk landsby omkring slottet, der ligesom slottet er meget velbevaret den dag i dag. Mange af bygningerne i Tranekær Landsby er bygget af de ansatte på slottet.

Opdateret af:
VisitLangeland visit@langelandkommune.dk
VisitLangeland

  • Geopark: Tranekær Slot
  • Slotsgade 86
    5953 Tranekær
  • Tlf. (+45)