GRO

Gå i historiens spor

Virksomheden GRO arbejder visionært og byggeteknisk orienteret med små som store byggesager. GRO bygger bygger bro imellem drømme og virkeliggørelse af projekter. Arkitekturen formes i øjenhøjde for mennesker, for at skabe rammer om et bedre liv. GRO tilstræber i sin arkitektur at skabe rum der kan rumme glæde, sundhed oplevelser og fællesskaber.

GRO lader drømmene vokse også for dem der ikke selv er klar over hvad Deres drømme er, for derved at skabe værdier udover de forventede. Virksomhedens passion er æstetik med funktioner og teknik i forening, der bygger på erfaring, viden og inspiration til rådighed igennem alle byggeriets faser. Derudover udfører tegnestuen myndighedsprojekter, så alle myndighedskrav sikres overholdt inden byggesagen starter op. Arkitektvirksomheden arbejder for at alle forhold igennem byggeriets faser kan falde i hak, for derved at opnå kunsten i et stykke arkitektur.

Udover at være arkitekt er indehaver Hanne Gro Larsen også kunstner. For ikke kun igennem arkitekturen, men også igennem kunsten at kunne udtrykke, former farver, kompositioner og stemninger. Igennem kunsten fremkommer bl.a. ideér omkring arkitektoniske løsninger og erkendelser på mange planer. Blandt mange medier bruges maleriet til formdannelse af arkitekturprojekter.

Hanne Gro Larsen er arkitekt og kunstner, uddannet ved Det Kongelige Danske Kunstakademi-Kunstakademiets Arkitektskole i 2008. 

Karakteristisk for GRO's kunst og arkitektur er kærligheden til farver og kompositioners iboende livskraft, som udfoldes i billedmæssige, rumlige og skulpturelle energiudfoldelser. Virksomme former skildres i bevægelser. For mig er formdannelsen, bevægelse, handling og liv.

Besøg GRO og oplev arkitektur + kunst.

Åbent efter aftale

Opdateret af:
Destination SydkystDanmark info@vism.dk
Destination SydkystDanmark