Grønholt Voldsted

Gå i historiens spor

Grønholt Voldsted nævnes i historien så tidligt som i 1190-erne.

Der har sikkert været en træbygning til brug for kongelige overnatninger.

I 1860 foretog Frederik d. 7. en udgravning, ved en korsformet gennemskæring. Man fandt dog intet interessant. I 1930-erne blev anlægget istandsat, og planen er nu, at vådområderne syd og nord for voldstedet skal reetableres.

Opdateret af:
VisitNordsjælland info@visitnordsjaelland.com
VisitNordsjælland

  • Grønholt Voldsted

  • 3480 Fredensborg