Havnepakhuset

Gå i historiens spor

Pakhuset blev opført i 1845 for Dragør Lodseri, der manglede et sted til opbevaring af deres materiel.

Bygningen har også været brugt til opbevaring af skibsmaster.

I 1934 blev huset overtaget af Dragør Kommune, som også benyttede det til pakhus.

Havnepakhuset blev doneret til Dragør Museumsforening af skibsreder Per Henriksen i 1999, og huset gennemgik en omgribende restaurering.

Siden har bygningen været brugt til cafe, restaurant, koncerter og særudstillinger.

Ved privat leje af lokalet har Museum Amager indgået et samarbejde med Rosenkildes, der leverer mad og personale.

Læs mere om Rosenkildes på www.rosenkildes.nu 

Den 17. maj 2021 åbnede Dragør Besøgscenter i de historiske lokaler.

Her er der turistinformation, museumsbutik og billetsalg. Du har mulighed for at planlægge dit besøg i Dragør og studere turistbrochurer, mens du slapper af og nyder en kop kaffe, øl eller en sodavand.

Åbnet 10 til 16 alle dage.

I september lukket mandag.

Opdateret af:
VisitDragør info@dragoerturisme.dk
VisitDragør