Kalvehave Kirke

Gå i historiens spor

Skib og kor er bygget i munkesten. De romanske træk ses tydeligt i koret, der har haft syv, nu tilmurede, rundbuede vinduer.

I gotisk tid 1300-1500 skete der en del ændringer i kirken. Foruden tårnets opførelse, blev der indhugget hvælvinger. Koret fik smalle fag, krydshvælv og skibet 2 stjernehvælv, det østlige med et sæt tværribber.

Altertavlen er højrenaissance fra slutningen af 1500-tallet, udført af "Bårse herreds snedker".
Prædikestolen er fra 1639 og i bruskbarok.

Cykelvenlig vejkirke

Opdateret af:
Sydsjælland & Møn info@vism.dk
Sydsjælland & Møn