Kattinge

Gå i historiens spor

Kattinge er et smukt og stemningsfuldt område - fyldt med historie, store højdeforskelle og smukke udsigter.

Kattingeområdet ligger højt i landskabet med jorder til begge sider af højdedraget, med udsigt til Roskilde og over Kattingesøerne og Kattinge Vig og Lejre Vig.

Når du kører fra området umiddelbart øst for skibssætningerne i Gl. Lejre og mod Bognæs, kører du på den langstrakte højderyg Næppet, der også kan følges videre over Bognæs og til Skuldelev Ås. Særlig smuk er turen fra Kattinge til Kattinge Værk. Her passerer du også forbi det gamle Nebbe Voldsted, der var en af Roskildebispens utallige borge.


Store og Lille Kattinge Sø
er omkranset af rørskove og har et rigt fugleliv. Fuglelivet er domineret af det enorme antal troldænder, der overvintrer i søerne. Op til 20.000 troldænder, ca. 3 % af hele Europas bestande, hviler på søerne i dagtimerne, før de om natten flyver ud på fjordvandet for at søge føde. Også fiskeørn, rørhøg, sortterne og isfugl ses af og til som gæster ved søerne.

Kattinge landsby er højt placeret på Næppet mellem Store Kattinge Sø og Toftemose. Landsbyen regnes for at være en af de flotteste og bedst bevarede landsbyer i Danmark. Landsbyen nævnes i år 1290, men er sandsynligvis opstået allerede i jernalderen, hvilket stednavnet tyder på. Kattinge Landsby viser tiden før og efter en del af gårdene blev udflyttet omkring 1800-tallet. Den udskiftede landsby med gadekær samt gårde og gade omkring forten er velbevaret. Forten, der er en åben plads midt i Kattinge by, har været brugt til at drive græssende dyr i sikkerhed for natten. I landsbyens nordlige udkant er det også muligt at se en ottekantet stub af en gammel vindmølle.

Opdateret af:
VisitFjordlandet mail@visitfjordlandet.dk
VisitFjordlandet

  • Kattinge
  • Kattingevej 40
    4000 Roskilde