Lille Mølle

Gå i historiens spor

Lillemølle er oprindelig fra omkring 1600 tallet. Ikke mindre end seks generationer af samme mølleslægt (1764-1971) har drevet den. Møllegården er trelænget, og omfatter stuehus med tilknyttet møllehus, samt staldbygninger. Møllen er traditionelt opbygget i 3 etager; kornloft, kværnloft og undermølle, og er udstyret med vandhjulsdrevet hejseværk. Møllen er i privat eje og uden offentlig adgang. Nedenfor møllen kan man om vinteren møde vandstæren og i mølledammen ses af og til isfugle.

Der er P-plads i Æble Skov ovenfor møllen. Der er mulighed for flere gåture i området, f.eks er der i Æble Skov mulighed for en flot gåtur i den smalle slugt langs Ørbæk Å.

Ørbæk Å er noget ganske særligt i vandmøllesammenhæng. På en 3,5 km strækning har åen et fald på 38 meter, hvilket har kunnet drive 5 vandmøller, hvoraf Lillemølle og Sulkendrup Mølle fortsat er bevarede.

Opdateret af:
VisitNyborg / Nyborg Turistbureau visitnyborg@nyborg.dk
VisitNyborg / Nyborg Turistbureau