Longelse Kirke

Gå i historiens spor

Middelalderkirke med romansk skib og sengotisk langhuskor. Prædikestol, alterbord og altertavle i renæssance. Altertavlen meget spændende med figurer af forskellige dyder samt evangelisterne. Alterbordet fra 1588 viser billedfelter med Jesu dåb, korsfæstelse og den sidste nadver.

Opdateret af:
Turist- og Erhvervsforeningen Langeland info@langeland.dk
Turist- og Erhvervsforeningen Langeland