Mølleåen

Gå i historiens spor

Med indgang ved Hestetangsvej.
I Bastrup Sø har Mølleåen sit udspring. Derfra løber den øst på gennem Farum Sø, Furesøen og Lyngby Sø, til den når Øresund ved Strandmøllen. Denne å var engang et af landets vigtigste vandløb, ikke som vandvej, men som kraftkilde. Allerede i middelalderen drev dens vand 5 vandmøller - næsten alle til formaling af korn. I industrialiseringens start var Mølleåen en af landets vigtigste energikilder, og den leverede kraft til 9 større industrielle virksomheder.
I dag har industrien placeret sig ud fra andre forudsætninger end vandets drivkraft, der ikke kunne konkurrere med olie og elektricitet, og de gamle fabrikker sygnede hen eller brugtes til andet formål, som f.eks. Nationalmuseets brug af klædefabrikken i Brede.

Opdateret af:
VisitFjordlandet, Frederikssund mail@visitfjordlandet.dk
VisitFjordlandet, Frederikssund

  • Mølleåen
  • Mølleåen
    3660 Stenløse