Ølsemagle Kirke - Køge

Gå i historiens spor

Velrestaureret middelalder-kirke med senere tilbygninger

Typisk Østsjællandsk tårn

Interessant såkaldt katekismus-altertavle fra tiden umiddelbart efter reformationen


For adgang kontakt graveren
tel. 29 25 01 84

Opdateret af:
VisitKøge ud@connectkoege.dk
VisitKøge