Rathlousdal

Gå i historiens spor

Herregården er beliggende lige vest for Odder by, hvorfra der fører en smuk lindeallé ud til gården. Godset blev oprettet i 1674 og var i 1771-1800 ejet af daværende statsminister Joachim Otto Schack- Rathlou. I forrige århundrede anlagdes en flot park omkring hovedbygningen - en park som senere var et yndet udflugtsmål for Odders indbyggere.

Omkring århundredeskiftet levede slægten Holstein-Rathlou et fornemt herskabsliv i den smukke hovedbygning fra 1770'erne. Hovedbygningen blev i 30'erne brugt som restaurant indtil tyskerne overtog den i 1940, og i 1950 blev bygningen, som én af de få i landet, nedrevet.

Godset ejes i dag af tidligere borgmester og hofjægermester Iver Tesdorpf.

Herregården er lukket for offentligheden.

Opdateret af:
Destination Kystlandet info@kystlandet.com
Destination Kystlandet

  • Rathlousdal
  • Kongshusvej 68
    8300 Odder