Rigsarkivet Nørrejylland

Gå i historiens spor

Rigsarkivets samlinger rækker tilbage til omkring år 1200. Fra midt i 1600-årene bliver samlingerne stadig mere fyldige. For de sidste 2-300 år rummer de oplysninger om så at sige hvert menneske, som har levet i Nørrejylland, dvs. området fra Skagen til Kongeåen.

Rigsarkivet rummer, så langt tilbage de er bevaret, arkiverne fra de statslige embeder, f.eks. amter, amtstuer, bisper, by- og herredsfoge- der, dommere, politimestre, provster, præster, toldvæsen, og udskriv- ningsvæsen.

Foruden offentlige arkiver rummer  Rigsarkivet værdifulde private samlinger, især godsarkiver og fremtrædende personers privatarkiver. Læsesale. Rundvisninger mod betaling.

DER ER LUKKET FØLGENDE DAGE: Søn- og helligdage, Påskelørdag, lørdag efter Kr.Himmelfartsdag, 1.maj, Grundlovsdag, 23. december - 2. januar incl. samt forudgående lørdag, hvis denne er sidste åbningsdag før jul.

Opdateret af:
VisitAarhus, Viborg info@visitaarhus.com
VisitAarhus, Viborg