Sankt Alberts Kirke

Gå i historiens spor

Ved Vejsnæs Nakke ses sporene af Sankt Alberts kirke (oprindeligt opført som fæstningsværk). Det genskabte anlæg måler ca. 60x30 m og består af en op til 3 m dyb grav og et kraftigt voldanlæg til forsvarsbrug.

Dateringen af anlægget formodes at være vikingetid omkring år 1000. IO 1300-tallet omdannedes anlægget , idet der blev opført en betydelig kirke på stedet. Rundt om kirken er afdækket et halvt hundrede grave, hvoraf mange er børnegrave.

Øvrige fund er bl.a. et stort antal mønter, der daterer kirkens anvendelsestid fra midten af 1300-tallet og frem til reformationen i 1536. Herefter blev kirken lukket og efterhånden nedbrudt.

Opdateret af:
Ærø Turistbureau post@arre.dk
Ærø Turistbureau

  • Sankt Alberts Kirke
  • Vejsnæs
    5970 Ærøskøbing
  • Tlf. (+45)