Skrøbelev Kirke

Gå i historiens spor

Middelalderkirke indviet i Skt. Nikolaus. Blev ombygget i sengotisk tid, men har bevaret en række granitskulpturer fra romansk tid. Kirken har kalkmalerier fra 1400-tallet fra Træskomalerens værksted og den har øens yngste kirkeskib, en kopi af Rudkøbing skonnerten Agathe, som blev skænket kirken i 1991.

Opdateret af:
VisitLangeland visit@langelandkommune.dk
VisitLangeland