Solgårdsparken

Gå i historiens spor

Mellem Køge Bugt og Tryggevælde Å i Strøby Egede ligger Solgårdsparken, der bærer præg af tidligere tiders overdådighed. I 1904 byggede forfatterinden Karen Bramson en såkaldt strandvejsvilla, som fik navnet Solgården. Her hentede hun inspiration til sine teaterstykker, og samtidig blev det et kulturelt mødested for kunstnere fra store dele af Europa.

I 1917 købte skibsreder Marius Nielsen stedet og udvidede haven til en stor park. Under vejledning af en landskabsarkitekt gravede man kanaler, søer og anlagde alleer.

På sine rejser i Sydeuropa opkøbte skibsrederen kunstværker, som blev placeret forskellige steder i parken. Efter skibsrederen havde bekostet Anders Bundgaards Gefionspringvand på Langelinie, forærede kunstneren det broncestøbte forstudie til opstilling i Solgårds-parken.

I det daglige giver Solgårdsparken, som den naturperle den er, mulighed for mange naturoplevelser. Man kan grille, lege og hygge sig ved de faciliteter som Støtteforeningen stiller til rådighed. Arbejdet med parken er langtfra færdig, men er i en udviklende proces, hvor glæden og opbakningen for hver forbedring er stor.

Solgårdsparken passes af Solgårdsparkens Støtteforening. 

Opdateret af:
Destination SydkystDanmark info@vism.dk
Destination SydkystDanmark