Sprovedyssen

Gå i historiens spor

Runddysse ca. 100 m syd for Kong Asgers Høj. Gang og kammer ses tydeligt opbygget af storsten og små, flade mellemsten. Højen er omkranset af 35 store randsten. Restaureret af Nationalmuseet og Skov- og Naturstyrelsen.

Opdateret af:
Destination SydkystDanmark info@vism.dk
Destination SydkystDanmark

  • Sprovedyssen
  • Orehældvej 13
    4780 Stege