Strynø Kirke

Gå i historiens spor

Opført i 1867. Våbenhuset er eneste bevarede levn af den gamle kirkebygning fra 1589. Altertavlen, malet 1881 af marinemaleren J.E.C. Rasmussen, Marstal forstiller Jesu forklarelse på bjerget.

Opdateret af:
VisitLangeland visit@langelandkommune.dk
VisitLangeland