SDH Miniferie på Aalbæk Badehotel

4,39238843891838 af 5 stjerner

Inkluderer pr. person pr. nat:

 • Overnatning
 • Morgenbuffet
 • 2-retters middag (kokkens valg)

Mere om Aalbæk Badehotel

I feriebyen Ålbæk tæt ved Skagen ligger Aalbæk Badehotel. Det hyggelige og velholdte badehotel er et smukt udtryk for moderne opholdsstandarder og har 59 flotte værelser. Freden og roen er intakt i den lille by med havn og strand i gåafstand fra badehotellet. Charmerende på alle årstider.

Skagensvej 42, 9982 Ålbæk
Vis kort

Hotellets faciliteter

 • Handicapvenligt
 • Gratis internet
 • Kæledyr
 • Ladestik til el-bil
 • Gratis parkering
 • Restaurant
 • Røgfrit
 • Lufthavn: 80 km
 • Tog: 500 m
 • Badestrand: 800 m
 • Fiskeri: 800 m
 • Golf: 5 km
 • 59 Værelser

Andre ophold påAalbæk Badehotel

Attraktioner i nærheden af SDH Miniferie

 • Foto: Peter Jørgensen

  Simons Raalling - Egnssamling

  0,24 km

  HUSET:
  Huset er det ældste i Ålbæk, som er en by med 1.800 indbyggere.
  Byggemåden er interessant, fordi den er meget træøkonomisk og dermed afspejler den katastrofale mangel på træ, som plagede egnen efter sandflugtens hærgen.
  Det tømmer, som blev anvendt ved bygningen af dette hus, blev næsten udelukkende samlet op på stranden. Det var vragtømmer fra de utallige sejlskibe, som i fordums tid strandede ved de nordjyske kyster – specielt på Vestkysten.

  Først i 1700-tallet, da huset blev bygget, voksede der ikke træer heroppe, som kunne bruges til tømmer.
  Der har været to boliger – mod vest en aftægtsbolig med stue, køkken og sovekammer.
  Mod øst en bolig til den nye generation på gården. Her var der to alkover og køkken med åbent ildsted med røgåbning (lyre) i taget.
  Huset har udskud mod nord og sydøst.

  NAVNET ”SIMONS RAALING”:
  En af de sidste kendte ejere af huset hed SIMON til efternavn og RAALING er den nordjyske betegnelse for stuehuset til en bondegård, hvilket SIMONS RAALING var indtil engang i trediverne, da landbrugsbygningerne blev revet ned.
  Huset var beboet indtil 1986 – de sidste 100 år af familien Simon.

  MUSEETS START:
  I 1991 truede en tvangsauktion, hvis konsekvens kunne have været nedrivning af huset. Gennem pengegaver fra folk i Ålbæk lykkedes det en kreds af lokale borgere at købe huset og begynde opbygningen af et museum.

  TILHØRENDE BYGNINGER:
  Gennem donationer fra flere fonde, kommunen og selskaber blev det muligt at få flere bygninger til udstilling og opbevaringer af forskellige effekter.
  I løbet af 2017 blev museet udvidet med 4 bygninger, som er opført efter gamle byggemetoder:

  STAKLADEN indeholder skiftende udstillinger

   FISKERI indeholder LILLE Skagen motor og fiskegrej -

  SMEDJE indeholder en gammel smedje fra Ålbæk

  SNEDKERI indeholder gammelt håndværktøj

   

  Læs mere : Simons Raalling - Egnssamling
 • Foto: Destination Nord

  Ålbæk Kirke

  0,76 km

  Kirken blev gennemgribende restaureret op til 100 års jubilæet i 1997. Den blå farve og den murede døbefont stammer fra denne lejlighed.

  Krucifixet på nordvæggen er af Niels Helledie. Det blev anskaffet i forbindelse med kirkens 90 års jubilæum i 1987.

  Ved kirkens restaurering i 1997 blev det flyttet til korvæggen til venstre for korbuen, men flyttet tilbage til nordvæggen samtidigt med ophængning af de to ikoner af Annette Nepper-Christensen, Frederikshavn ved døren til våbenhuset i 2004.

  Skibet, som hænger i loftet er fra 1910. Det er en tremastet skonnert ved navn 'Arken' forfærdiget af rormester Kisby, Frederikshavn. Det blev købt for indsamlede midler ved en kirkekoncert med Aalbæk Sangforening.

  Kirken er åben hele året rundt - kontakt præsten for besøg.

  Nord og Nordøst for kirkegården ligger et fladt landskab med dyrkede arealer, der gør at kirken kan ses fra alle verdenshjørner.

  Læs mere : Ålbæk Kirke
 • Foto: Destination NORD - Frederikshavn

  Farm Fun

  1,51 km

  Mor dig med med hoppepuder, boldbaner, gynger, stort halmhus med svævebane, hængebro, fiskekutter m.m.

  Kun 200 m. fra børnevenlig strand. Traktorture. Der kan lejes trækvogne.

  Grillmad kan købes på stedet.

  Børn under 2 år gratis.

  Handicappede betaler børnepris.

  Læs mere : Farm Fun
 • Foto: Destination Nord

  Råbjerg Kirke

  3,94 km

  I ca. 1620 blev der foretaget en forlængelse af kirken mod vest. Østgavlen og sydmuren er ombygget under kirkens istandsættelse i 1913.

  Kirkens altertavle er malet omkring 1897 af Anker Lund.

  På nordvæggen hænger nogle træfigurer fra sengotisk tid, hvilket er resterne af den oprindelige altertavle. Øst for kirken finder man en klokkestabel med en af landets ældste kirkeklokker.

  På kirkegården ligger operasangeren Aksel Schiøtz begravet.

  Besøg i Raabjerg Kirke kan aftales med graveren på ovennævnte tlf.nr.

  Læs mere : Råbjerg Kirke
 • Foto: Peter Jørgensen

  Ålbæk Klitplantage

  2,06 km

  I klitplantagen vokser især skovfyr, men også en del bjergfyr og enkelte steder østrigsk fyr.

  På de lidt bedre jorder er der plantet sitkagran, som stammer fra Nordamerikas vestkyst. Enkelte steder vokser der birk og eg. Fyrretræerne lader en del lys slippe ned på skovbunden, som mange steder er dækket af græs og mos. Især om efteråret vokser mange svampe i den grønne skovbund.

  I de kommende år vil skovdistriktet plante flere løvtræer i plantagen, og mange træer vil få lov til at blive gamle og forfalde naturligt.

  I skoven findes områder med stensletter, et landskab, som er helt specielt for landsdelen. I plantagen er der et rigt fugleliv. En særlig oplevelse er det, at høre natravnen en stille sommeraften.

  Vandreture i Ålbæk Klitplantage

  Læs mere : Ålbæk Klitplantage
 • Foto: Mette Johnsen

  Råbjerg Mile

  6,08 km

  Info om Råbjerg Mile

  Milen er ca. 1000 meter på hver led, indeholder ca. 3,5 millioner m3 sand, måler op til 40 meter høj og dækker et areal på ca. 2 kvadratkilometer - og så vandrer klitten 15 meter årligt mod nord-øst. Det vil sige, at om ca. 100-200 år er hovedvejen til Skagen dækket af sand, og at træer og lignende, som efterhånden bliver dækket af Råbjerg Mile, dukker op på den anden side ca. 40 år senere. Det samme gør små "milesøer", som er fordybninger forårsaget af det varierende grundvandsniveau. Disse søer er i starten fattige på næring og vegetation, men efter lidt tid vender planterne tilbage.

  Råbjerg Mile på sandflugt

  Bag sig efterlader milen en lav og fugtig sandflade, som strækker sig vestpå ud til Skagerak, hvor Råbjerg Mile blev dannet for mere end 300 år siden i det landskab, som kaldes Råbjerg Stene.

  Hele området ved Skagen var plaget af sandflugt, hvor sandet kom fra vest og lagde sig i klitter og ødelagde dermed muligheden for at dyrke jorden. Folk blev drevet fra deres hjem efter at have tabt kampen mod sandet, hvilket den tilsandede kirke, som også er blevet efterladt mellem klitterne, er et bevis på. I dag kan man kun se kirketårnet stikke op over sandet, og der er plantet marehalm og nåletræer for at bremse sandflugten.

  Dog er området i dag fredet og ejet af staten efter stærke protester fra blandt andet Jeppe Aakjær, som var utilfreds med, at plantagerne (som skulle stoppe sandflugten) ødelagde mange smukke naturområder.

  Bemærk: På en vandretur ved Råbjerg Mile kan der være en risiko for at bevæge sig ud i kviksand!

  Læs mere om Råbjerg Mile

  Grøn rejse med bus og tog i Nordjylland

  Det er nemt at komme rundt i Nordjylland med offentlig transport. Planlæg din rejse med bus, tog og Plustur på rejseplanen.dk.

  Læs mere : Råbjerg Mile
 • Foto: Peter Jørgensen

  Den Tilsandede Kirke

  15,63 km

  I klitterne vest for Skagen by står tårnet af den gamle sognekirke, den middelalderlige Sct. Laurentius kirke, i dag kendt som ’Den tilsandede kirke’. I fire hundrede år samlede den menigheden, indtil sandflugten lagde sig hen over kirkevej og kirkegård og forfaldet satte ind, så man i 1795 så sig nødsaget til at ophøre med at holde gudstjeneste, og kirken blev lukket.

  Sct. Laurentius var en prægtig kirke med et imponerende inventar, hvoraf nu kun alterets to svære malmlysestager er tilbage. De står på den ’ny’ kirkes, Skagen kirkes alter. Men under jordoverfladen gemmer sig endnu rester af kirkens fundamenter og gulv, samt en døbefont, der ikke - som det øvrige inventar – blev fjernet og solgt.

  Nyere undersøgelser omkring 200-års dagen for kirkens lukning har hjulpet til at markere kirkens grundplan herunder kirkeskibets og sakristiets placering, der kan ses bag tårnet. Røde pæle markerer grundplanen, mens faskiner markerer de kendte dele af den gamle kirkegårdsmur. Mange spørgsmål er endnu ubesvarede, hvilket vel er en del af stedets fascination.

  Laurentius er skytshelgen for denne og mange andre vesterlandske kirker. Han var de søfarendes og de fattiges beskytter og led martyrdøden på en rist. Denne genfindes i Skagen byvåben sammen med ordene ”Vort håb til Gud alene” (ses over hovedindgangen til Skagen rådhus).

  Skagen kirke arrangerer sommeren igennem hver torsdag aften kl. 19.30 fra medio juni til medio august Friluftsgudstjenester ved Den tilsandede kirke med blæsermusik.

  Ca. 400 m fra Den tilsandede kirke er der P-plads med legeplads, borde og bænke samt toiletter – og i sommerperioden er der også kiosk, hvorfra der sælges billetter til de, som måtte ønske at komme op i kirketårnet.

  For mere information om Den Tilsandede Kirke i Skagen...

  Læs mere : Den Tilsandede Kirke
 • Foto: Peter Jørgensen

  Skagen Kirke

  17,47 km

  Kirkeudvidelsen blev forestået af arkitektduoen Ulrik Plesner og Thorvald Bindesbøll, som lykkeligt formåede at kombinere C.F. Hansens nyklassicistiske kerne med et mere tidstypisk udvendigt præg og frodige blomster-arabesker i den indvendige udsmykning.

  Adskillige kunstneriske udtryk præger kirkens indre:

  Joakim Skovgaard har malet den store altertavle med julekrybben i Betlehem, og i vor tid har Arne L. Hansen bidraget med alterbordsforsidens tre kvadratiske og farvestærke felter skildrende påskens begivenheder.

  Det store krucifiks på kirkens nordvæg og Golgata-scenen i messing på alterbordet er udført af Niels Helledie.

  Kirkens orgel er leveret af Marcussen & Søn i 1962 og blev i 2010 udvidet med fire nye stemmer. I 2018 har orgelet fået en obo i svelleværket og har således 31 stemmer.

  Kirken er åben fra kl. 8 til 18 alle dage.

  Skagen kirkes sognehus er beliggende lige overfor kirken i det gamle missionshus, ’Emaus’.

  Skagen kirkegård (Assistents kirkegård) er beliggende på Chr. X’s vej 30. Kapellet er bygget i 1925 og tegnet af Ulrik Plesner. Der er ligeledes en kirkegård på Markvej i Skagen og i Gl. Skagen, Højen kirkegård.

  Læs mere om Skagen Kirke 

  Læs mere : Skagen Kirke
 • Foto: Skagens Kunstmuseer

  Skagens Museum

  18,14 km

  Skagens Museum huser i dag ca. 1900 skulpturer, tegninger og malerier, der primært er skabt af de mange kunstnere, der besøgte Skagen i perioden 1870-1930. Selvom du ikke er særligt kunstinteresseret, så må du endelig ikke gå glip af et besøg på museet, når du besøger Skagen. Stedet huser ikke bare kunst i verdensklasse, men også den tidsånd der har gjort Skagen til den by, den er i dag. Læs herunder om stedets historie, om skagensmalerne og hvordan du kan få en virtuel rundvisning takket være Google Art Project.

  Historie

  Skagens Museum blev stiftet i Brøndums spisesal i 1908 af malerne Ancher, Krøyer og Tuxen samt hotelejer Degn Brøndum og apoteker Victor Christian Emanuel Klæbel. Formålet var at udstille skagensmalernes kunstværker og rejse midler til opførelsen af et museum. Først blev den tekniske skole anvendt til udstillinger, men efter Krøyers død i 1909 blev hans bolig taget i brug. I 1919 gav Degn Brøndum hotellets gamle have til Skagens Museum, hvor byggeriet af museet blev påbegyndt i 1926 efter tegninger af arkitekten Ulrik Plesner. Indvielsen fandt sted den 22. september 1928 med en samling bestående af ca. 325 værker - mange doneret af kunstnerne selv.

  Museet i Skagen er blevet udvidet af flere omgange som følge af den store interesse for skagensmalerne. Plesner tegnede allerede i 1930 forslag til udvidelse, men det var først i 1982, at første udvidelse blev en realitet. Sidenhen har udvidelser fulgt i 1989, 2004 og i 2014 gik man i gang med at udvide igen.

  Skagensmalerne

  Skagensmalerne er betegnelsen for den kunstnerkoloni, der i 1870'erne slog sig ned i Skagen for at skildre livet i Skagen; fiskernes barske livsvilkår samt den storslåede natur med det særlige lys, der også i dag gør Skagen til et yndet udflugtsmål. Malerne tog pensler og staffeli med ud i naturen og malede det, de så. Stilen, der også kaldes realisme, prægede Europa i denne periode og har været medvirkende i den tilstrømning, der i dag gør, at vi taler om skagensmalerne som en kunstnerkoloni.

  Blandt de mest kendte skagensmalere er P. S. Krøyer, der bl.a. malede det verdensberømte Hip Hip Hurra-maleri til en fødselsdag i Skagen, Anna & Michael Ancher, Laurids Tuxen, Christian Krohg og Holger Drachmann.

  Besøg museet online

  Google har med deres Art Project gjort det muligt at besøge museet via nettet. Vi anbefaler dog helt klart den fysiske oplevelse. Besøg Skagens Museum via Google Art Project.

  Grøn rejse med bus og tog i Nordjylland

  Det er nemt at komme rundt i Nordjylland med offentlig transport. Planlæg din rejse med bus, tog og Plustur på rejseplanen.dk.

  Læs mere : Skagens Museum
 • Foto: Kystmuseet Skagen

  Kystmuseet Skagen

  16,63 km

  I udstillingerne kan du komme tæt på de modige redningsmænd og dykke ned i historien om det sagnomspundne Skagens Badehotel, der lå på Grenen med egen flyveplads og VIP-gæster fra hele verden.

  Året rundt tilbyder Kystmuseet forskellige omvisninger, spændende foredrag, koncerter samt sjove aktiviteter for børn -  særligt i skoleferierne.

  Museets yngste gæster kan altid besøge aktivitetshuset, hvor der er hyggelige og sjove aktiviteter, udklædningstøj og et spændende legehus. I skoleferierne er der særlige aktiviteter blandt andet træværksted med mere.

  I sommerperioden vil der være frivillige hjælpere, der viser hvordan man arbejdede med de gamle håndværk.

  Besøg også gerne museets hyggelige café og gårdhave samt museumsbutikken, der har et spændende udvalg af bøger, pynteting, legesager og meget mere.

  Grøn rejse med bus og tog i Nordjylland

  Det er nemt at komme rundt i Nordjylland med offentlig transport. Planlæg din rejse med bus, tog og Plustur på rejseplanen.dk.

  Læs mere : Kystmuseet Skagen
 • Foto: VisitNordvestkysten, Hirtshals

  Nordsøen Oceanarium

  25,97 km

  6 millioner liter vand… og meget mere….. 

  Nordeuropas største akvarium byder på et spændende eventyr under havets overflade. De 10.000 m2 indendørs, 6000 m2 udendørs, 75 store og små akvarier og mere end 7.000 fisk og andre havdyr, giver en hel dags oplevelser i det våde element. Dyk helt ned på havets bund, kravl rundt om skibsvraget, fang krabber med de bare hænder og mærk naturens kræfter. Lad dig imponere af det gigantiske Oceanarium med hele 4,5 mio liter havvand og tusinder af fisk i stimer, hajer, rokker og tunfisk. Klap en søstjerne på ryggen, stå ansigt til ansigt med en sæl og søg efter Nordsøens guld. Der venter store HAV-oplevelser både ude og inde.

  Fodringstider i Oceanariet                                                        

  Endelig er klumpfiskene tilbage på Nordeuropas største akvarium!

  Mød de helt særlige fisk og se dem blive fodret i det 4,5 mio liter store Oceanarium.

  Havets kæmper og nuttede rovdyr
  I ”Hvalforskerhytten”, er der mulighed for at udforske hvalforskerens spændende verden og lære en masse om de hvaler der findes i de danske farvande. I dette område finder du også det imponerende 17,4 meter lange skelet fra finhvalen der strandede i Blokhus i 2016.
  Mød Danmarks største rovdyr, sælerne, tæt på i det store udendørs anlæg, og endnu tættere på i den 12 meter lange undervandstunnel. Udfordre familien i den interaktive sæludstilling.

  Sælfodring - se tiderne her                                               

  Nordsøens Jægere
  Tag på eventyr igennem Nordsøens fødekæde, hvor du møder alt lige fra det mindste plankton til de største rovdyr på den imponerende BIG OCEAN WINDOW, Skandinaviens største interaktive skærm, hvor store hvaler, fiskestimer og farlige hajer udfolder sig. Oplev også den helt nye involverende sæludstilling, hvor du kommer helt tæt på Danmarks største rovdyr.

  3 unikke akvarier!
  I udstillingen indgår 3 nye akvarier hvor du kan se både gopler, stimefisk og rovfisk på helt tæt hold. Den unikke udformning af akvarierne, bygget igennem 2 etager, giver en helt særlig sanseoplevelse!

  Smag på Nordsøen
  På vores spisesteder serveres velsmagende enkle fiskeretter, varieret efter årstidens fisk og skaldyr – friskfanget, sundt og bæredygtigt! Du kan naturligvis også medbringe din egen madpakke.

  Mest for børn       
  Med et rejsepas med sjove opgaver i hånden, kan børnene udforske hver en krog af udstillingen. Ekspeditionen består at 10 forskellige destinationer i Nordsøen, og der hører et stempel med hvert sted. Når børnene har fundet de 10 stempler uddeles et diplom og et klistermærke.

  Ud under åben himmel

  Oplev det nye, lækre udendørsområde Ved Fyret, med flotte grønne arealer, kuperet terræn og en soppebæk med rigelig plads til både leg og afslapning. Nyd madpakken i et af de seks shelters udstyret med bænke og borde.                                                                                        

  Køb et minde med hjem                                            
  Nordsøens shop indeholder et væld af souvenirs, gaveartikler, bøger og meget andet. Kig ind og lad dig friste af de spændende varer.

  Åbningstider

   

  Læs mere : Nordsøen Oceanarium
 • Foto: Lønstrup Turistbureau

  Rubjerg Knude

  41,5 km

  Rubjerg Knude Fyr flytter:

  I 2019 valgte man at forsøge at flytte fyret ind i klinten, for at kunne bevare det.

  Opgaven blev givet til Lønstrups lokale murermester Murer Kjeld. I august 2019 begyndte forberedelserne til hvad der ville vise sig at være en enestående begivenhed.

  I 8 uger arbejdede Murer Kjeld og hans team, med at forberede flytningen. De gravede og flyttede tonsvis af sand, gravede fyrets fundament fri og forstærkede det med flere tons jern og beton.

  De gravede sand ud i klinten til skinner, hvor fyret skulle rulle ind i klinten.

  Vi fulgte med i arbejdet, som udover en fantastisk udsigt også bød på virkelig barske dage på toppen af klinten, med sandstorm og rå natur. Trods barske arbejdsbetingelser, arbejdede Murer Kjeld og hans team hver dag med udgravning og forstærkning, og det viste sig at være med stor interesse fra lokale, turister og pressen.

  Hver dag fulgte mange nysgerrige tilskuere med i arbejdet, og ventede spændt på at der ville blive meldt en dato ud, hvor flytningen skulle ske. Endelig kom datoen, tirsdag den 22. oktober.

  Tirsdag den 22. oktober strømede folk til Rubjerg Knude for at følge med i denne enestående begivenhed. Over 20.000 mødte op for at se det næsten 30 meter høje fyrtårn rulle på skinner, 70 meter ind i sandet. Det var en VILD dag! Og med tusindvis af øjne på, rullede fyret ligeså stille og efter planen ind i Rubjerg Knude. Det lykkedes Murer Kjeld sammen med hans team at flytte Rubjerg Knude Fyr, som nu har fået måske 30 år mere at leve i.

  Lørdag den 16. november samlede fyret igen næsten 8.000 mennesker som kom for at fejre flytningen, og være med til indvielsen af Rubjerg Knude Fyr på sin nye plads.

  Her var mere end 300 korsangere, lys, dansere, og taler med til at gøre denne eftermiddag helt speciel. Vi fejrede at Rubjerg Knude Fyr nu står i sikker afstand til det utæmmede Vesterhav, og kan give lokale og turister fantastiske naturoplevelser i mange år frem.

  En stor TAK til Murer Kjeld for at turde at kaste sig ud i dette vilde projekt og lykkes med det!

  De bedste hilsner, Lønstrup Turistforening. 

  Facebook/visitloenstrup/rubjergknudefyrflytter

   

  Mere om Rubjerg Knude Fyr

  Rubjerg Knude:

  Tæt ved Lønstrup ligger den imponerende vandreklit Rubjerg Knude. Den højeste del af Rubjerg Knude er knap 100 meter over havet. Den øverste del af knuden består af et ca. 40 meter tykt lag flyvesand, som fortsat vokser. Vandreklitten er skabt ved, at vinden river sandkorn løs af klinten og fører dem op over kanten, hvor de aflejres. Rubjerg Knude er samtidig den mest dramatiske del af Lønstrup Klint, her har naturen skabt et sceneri, der kun kan opleves her. Havet gnaver sig langsomt, men ubønhørligt, ind i kysten fra vest og hvert år forsvinder der flere meter.

  Rubjerg Knude Fyr:

  Da Rubjerg Knude Fyr stod færdigt i 1900, havde man valgt at placere det, det højeste sted, 200 meter, inde i landet. Men gradvist har viden og havet nedbrudt klinten, så fyret, i dag, kun er få meter fra kanten. Fyret var oprindeligt 23 meter højt, og lyset i fyret kunne ses på op til 42 km. afstand.

  Rubjerg Knude Fyr var fra starten bemandet med tre mænd og deres familier. En fyrmester, en fyrassistent og en fyrpasser. Vagtstuen, der lå i tårnet, skulle hver nat være bemandet, hvorfor man arbejdede på skift. Der skulle holdes øje med gastilførslen, linseapparatets urværk skulle trækkes op hver tredje time, og hvis det satte ind med tåge, skulle motorerne i maskinhuset startes og passes. Tågesignalets urværk skulle trækkes op, og der skulle holdes udkig efter skibe, som kunne være kommet i havsnød. Endelig skulle de fugle, der var fløjet mod linsehuset indsamles til Zoologisk Museum.

  Kun få år efter fyret stod færdigt, opstod der problemer med sandet. Ikke nok med at fyrpasserens køkkenhave sandede til, klitten oven på kystskrænten voksede i højden, så skibene på havet dårligt kunne se fyrets lys, og da slet ikke høre tågehornet! I starten forsøgte man at holde sandflugten i ave ved hjælp af marehalm, men dette resulterede blot i, at klitten voksede yderligere. Naturen var for stærk. Gennem en årrække blev der hvert år kørt store mængder fygesand væk foran fyret, men i 1968 opgav man kampen mod naturen, og driften af fyret blev opgivet.

  Rubjerg Knude Fyr - helt op i fyrtårnet:

  I 2016 gennemførte Realdania og Naturstyrelsen et projekt, der skulle skabe ny og bedre adgang til enestående natur. Dette projekt kom, blandt andre, Rubjerg Knude Fyr til gode. For at give publikum mulighed for at opleve den drabelige natur, set fra oven, er der bygget en ny trappe indvendigt i tårnet, som gør det muligt at komme helt op i fyrtårnet!
  Samtidig opsatte man en særlig lysprisme – et kalejdoskop, der skaber fantastiske oplevelser inde i tårnet. Lysprismen kaster et dansende lyshav inde i tårnet, i modsætning til tidligere, hvor fyret kastede sit lys ud over havet.

  Fyret har åbent døgnet rundt, og der er gratis adgang.

  I løbet af året findes der forskellige guidede ture på Rubjerg Knude og i området omkring. Se begivenhedskalenderen for at finde de aktuelle ture. I Toppen af Danmark findes en række andre store og seværdige naturoplevelser.

  Strandfogedgården:

  I 1980 åbnede Vendsyssel Historiske Museum et Sandflugtsmuseum i fyret og i fyrbygningerne. Her blev museumsgæsterne ganske tydeligt konfronteret med fyrets, og de omkringliggende boligers, historie, idet fyrbygningerne, gradvist, blev opslugt af sandet. I 1992 gav man op, og lod klitten opsluge de tidligere fyrbygninger. Af denne grund måtte museet også lukke igen. Dog kun for at genopstå i den gamle Strandfogedgård, hvor man kan lære mere om sandflugt og området omkring Rubjerg Knude. Museet ligger ca. 3 km. fra Rubjerg Knude Fyr. Strandfogedgården lukkede Rubjerg Knude udstillingen i 2019, på grund af besparelser.

  Læs mere : Rubjerg Knude