Super prisen på Aalbæk Badehotel

4,42088090126413 af 5 stjerner

 • Dansk Kroferie
 • Badehotel
 • Weekendophold
 • Superpris

Inkluderer pr. person pr. nat:

 • Overnatning
 • Morgenmad

Mere om Aalbæk Badehotel

I feriebyen Ålbæk tæt ved Skagen ligger Aalbæk Badehotel. Det hyggelige og velholdte badehotel er et smukt udtryk for moderne opholdsstandarder og har 59 flotte værelser. Freden og roen er intakt i den lille by med havn og strand i gåafstand fra badehotellet. Charmerende på alle årstider.

Skagensvej 42, 9982 Ålbæk
Vis kort

Hotellets faciliteter

 • Handicapvenligt
 • Gratis internet
 • Kæledyr
 • Ladestik til el-bil
 • Gratis parkering
 • Restaurant
 • Røgfrit
 • Lufthavn: 80 km
 • Tog: 500 m
 • Badestrand: 800 m
 • Fiskeri: 800 m
 • Golf: 5 km
 • 59 Værelser

Andre ophold påAalbæk Badehotel

Attraktioner i nærheden af Super prisen

 • Foto: Peter Jørgensen

  Simons Raalling - Egnssamling

  0,24 km

  HUSET:
  Huset er det ældste i Ålbæk, som er en by med 1.800 indbyggere.
  Byggemåden er interessant, fordi den er meget træøkonomisk og dermed afspejler den katastrofale mangel på træ, som plagede egnen efter sandflugtens hærgen.
  Det tømmer, som blev anvendt ved bygningen af dette hus, blev næsten udelukkende samlet op på stranden. Det var vragtømmer fra de utallige sejlskibe, som i fordums tid strandede ved de nordjyske kyster – specielt på Vestkysten.

  Først i 1700-tallet, da huset blev bygget, voksede der ikke træer heroppe, som kunne bruges til tømmer.
  Der har været to boliger – mod vest en aftægtsbolig med stue, køkken og sovekammer.
  Mod øst en bolig til den nye generation på gården. Her var der to alkover og køkken med åbent ildsted med røgåbning (lyre) i taget.
  Huset har udskud mod nord og sydøst.

  NAVNET ”SIMONS RAALING”:
  En af de sidste kendte ejere af huset hed SIMON til efternavn og RAALING er den nordjyske betegnelse for stuehuset til en bondegård, hvilket SIMONS RAALING var indtil engang i trediverne, da landbrugsbygningerne blev revet ned.
  Huset var beboet indtil 1986 – de sidste 100 år af familien Simon.

  MUSEETS START:
  I 1991 truede en tvangsauktion, hvis konsekvens kunne have været nedrivning af huset. Gennem pengegaver fra folk i Ålbæk lykkedes det en kreds af lokale borgere at købe huset og begynde opbygningen af et museum.

  TILHØRENDE BYGNINGER:
  Gennem donationer fra flere fonde, kommunen og selskaber blev det muligt at få flere bygninger til udstilling og opbevaringer af forskellige effekter.
  I løbet af 2017 blev museet udvidet med 4 bygninger, som er opført efter gamle byggemetoder:

  STAKLADEN indeholder skiftende udstillinger

   FISKERI indeholder LILLE Skagen motor og fiskegrej -

  SMEDJE indeholder en gammel smedje fra Ålbæk

  SNEDKERI indeholder gammelt håndværktøj

   

  Læs mere : Simons Raalling - Egnssamling
 • Foto: Destination Nord

  Ålbæk Kirke

  0,76 km

  Kirken blev gennemgribende restaureret op til 100 års jubilæet i 1997. Den blå farve og den murede døbefont stammer fra denne lejlighed.

  Krucifixet på nordvæggen er af Niels Helledie. Det blev anskaffet i forbindelse med kirkens 90 års jubilæum i 1987.

  Ved kirkens restaurering i 1997 blev det flyttet til korvæggen til venstre for korbuen, men flyttet tilbage til nordvæggen samtidigt med ophængning af de to ikoner af Annette Nepper-Christensen, Frederikshavn ved døren til våbenhuset i 2004.

  Skibet, som hænger i loftet er fra 1910. Det er en tremastet skonnert ved navn 'Arken' forfærdiget af rormester Kisby, Frederikshavn. Det blev købt for indsamlede midler ved en kirkekoncert med Aalbæk Sangforening.

  Kirken er åben hele året rundt - kontakt præsten for besøg.

  Nord og Nordøst for kirkegården ligger et fladt landskab med dyrkede arealer, der gør at kirken kan ses fra alle verdenshjørner.

  Læs mere : Ålbæk Kirke
 • Foto: Destination NORD - Frederikshavn

  Farm Fun

  1,51 km

  Mor dig med med hoppepuder, boldbaner, gynger, stort halmhus med svævebane, hængebro, fiskekutter m.m.

  Kun 200 m. fra børnevenlig strand. Traktorture. Der kan lejes trækvogne.

  Grillmad kan købes på stedet.

  Børn under 2 år gratis.

  Handicappede betaler børnepris.

  Læs mere : Farm Fun
 • Foto: Destination NORD - Frederikshavn

  Hundeskov - Ålbæk Klitplantage

  1,45 km

  Der er 3 selvlukkende låger ind til hundeskoven og du finder drikkevand til din hund i lysningen mod nord.

  Mod vest for parkeringspladsen er der også en midlertidig lille hundeskov, der ligger langs Gårdbovej.

  Find flere informationer her ... www.hundeskovene.dk

  Læs mere : Hundeskov - Ålbæk Klitplantage
 • Foto: Mette Johnsen

  Stensletterne

  2,66 km

  Når et flyvesandslag eroderes bort kommer det oprindelige landskab frem. Også det landskab kan påvirkes af vinden. Sandet i strandvoldene forsvinder, og tilbage er kun stenene: Der opstår en af de for landsdelen unikke stensletter.

  Her sliber vinden de oprindelige strandsten glatte på overfladen. Mange specielle arter af lav vokser på stenene og i sandet mellem dem. Den mest karakteristiske plante hedder sandskæg.

  Ridning og kørsel skader stensletterne. Sporene kan ses i mange år, fordi lav kun dårligt tåler slitage og vokser langsomt. Selvom vinden udjævner sporene, får sandskæg gode muligheder for at vokse frem i stedet for lav.

  Flere steder på Odden har vinden blæst flyvesandet væk og afdækket nøgne stensletter.

  Dette landskab er helt specielt for landsdelen.

  I Aalbæk Klitplantage ligger nordre og søndre stenslette. De er dannet ved opskylning af strandvolde langs oddens kyst, som lå her for ca. 4500 år siden.

  Læs mere : Stensletterne
 • Foto: Destination Nord

  Råbjerg Kirke

  3,94 km

  I ca. 1620 blev der foretaget en forlængelse af kirken mod vest. Østgavlen og sydmuren er ombygget under kirkens istandsættelse i 1913.

  Kirkens altertavle er malet omkring 1897 af Anker Lund.

  På nordvæggen hænger nogle træfigurer fra sengotisk tid, hvilket er resterne af den oprindelige altertavle. Øst for kirken finder man en klokkestabel med en af landets ældste kirkeklokker.

  På kirkegården ligger operasangeren Aksel Schiøtz begravet.

  Besøg i Raabjerg Kirke kan aftales med graveren på ovennævnte tlf.nr.

  Læs mere : Råbjerg Kirke
 • Foto: Destination NORD - Frederikshavn

  Bunken Klitplantage

  5,5 km

  I 1887 begyndte Staten at anlægge Bunken Klitplantage.

  Kun den flerstammede bjergfyr, som var hentet hjem fra Mellemeuropas bjerge, havde vist sig anvendelig under disse meget vanskelige forhold. Blot til en enkelt plantage medgik der mange millioner små bjergfyrplanter. Kun på de allermest indbydende, lave og beskyttede arealer - som den østligste del af Bunken Plantage, hvor de store miler ikke var nået frem - anvendtes forsøgsvis skovfyr og den nyindførte vestamerikanske sitkagran sammen med enkelte andre nåletræsarter.

  Senere blev bjergfyrbevoksningerne på de bedre jorder erstattet med produktive træarter som sitkagran og fyrrearter som skovfyr, enstammet bjergfyr eller, hvor alt andet syntes udelukket, contortafyr. 

  De højeste og tørreste klitbakker er stadig dækket af det tæppe af bjergfyr, som i sin tid blev "rullet ud", og som altså har vist en betydelig levedygtighed. Det meste af "bjergfyrtæppet" vil blive bevaret. Hvor det ryddes, får klitnaturen lov at genindvandre.

  Naturguide til Bunken Klitplantage og Råbjerg Mile

  Vandretursfolder "Bunken Klitplantage/Raabjerg Mile"

  Læs mere : Bunken Klitplantage
 • Foto: Peter Jørgensen

  Ålbæk Klitplantage

  2,06 km

  I klitplantagen vokser især skovfyr, men også en del bjergfyr og enkelte steder østrigsk fyr.

  På de lidt bedre jorder er der plantet sitkagran, som stammer fra Nordamerikas vestkyst. Enkelte steder vokser der birk og eg. Fyrretræerne lader en del lys slippe ned på skovbunden, som mange steder er dækket af græs og mos. Især om efteråret vokser mange svampe i den grønne skovbund.

  I de kommende år vil skovdistriktet plante flere løvtræer i plantagen, og mange træer vil få lov til at blive gamle og forfalde naturligt.

  I skoven findes områder med stensletter, et landskab, som er helt specielt for landsdelen. I plantagen er der et rigt fugleliv. En særlig oplevelse er det, at høre natravnen en stille sommeraften.

  Vandreture i Ålbæk Klitplantage

  Læs mere : Ålbæk Klitplantage
 • Foto: Eagleworld

  Ørnereservatet - Eagle World

  6,02 km

  En attraktion i verdensklasse og en oplevelse for livet!

  I Ørnereservatets enestående forevisninger får du ikke kun muligheden for at opleve og lære om de tidligste tider i menneskets forhold til rovfugle; vi sørger for at tage dig på en rejse fra Vikingetiden og op gennem historien med klassisk falkonerrytteri og helt frem til nutidens teknologiske udvikling.

  Vores forevisninger afholdes altid udendørs på tribunerne der omkranser Ørnereservatets sø, hvorfra man har udsigt til det storslåede terræn som baggrund. Hermed er scenen sat til at publikum kan opleve rovfuglene udfolde sine fantastiske flyveevner i smukke naturlige omgivelser og den frie og friske luft, her ved Skagen.
  I løbet af forevisningen der varer ca. 1 time, får man ikke blot en grundig indføring i både falkoneriets verdens- og Danmarkshistorie samt dets anvendelse i nutiden, men også et indblik i de vilde rovfugles biologi. Vores dygtige formidlere bidrager med et interessant foredrag sideløbende med at fuglene fremvises på hver deres måde. Der er altså ikke kun vingesus at mærke her på Ørnereservatet, men også meget at lære.

  I Ørnereservatet er de stolte over ikke blot at kunne fremvise vores rovfugle fra jorden -  de giver altid deres publikum en helt unik oplevelse, hvis lige ikke findes andre steder i verden. Du får mulighed for at opleve fuglene på helt tæt hold, når vores falkonerer lader dem vandre rundt iblandt publikum på tribunerne – Du ser falkene blive trænet fra jorden og i den svære og klassiske disciplin fra hesteryg – Du oplever ørnenes akrobatik i luftrummet over forevisningspladsen og flyvende i samspil med hest og rytter, og som noget helt unikt og moderne kan du bevidne en vaske ægte ørne-biljagt.

  I forevisningen møder du en lang række forskellige rovfugle-arter. Du ser foruden de smukke heste og den ræsende bil, tre lynhurtige falke-arter, fire forskellige ørne-arter, den mytiske Lammegrib og i løbet af sæsonen støder der også nyheder til, både firbenede og bevingede.

  Video:https://youtu.be/Og96XAYoN7M 

  Webside: www.eagleworld.dk

  Facebook: https://www.facebook.com/eagleworld9881

  Instagram: https://www.instagram.com/eagleworlddk/

  Du finder mere information, åbningstider og priser mm. HER

  Læs mere : Ørnereservatet - Eagle World
 • Foto: Mette Johnsen

  Råbjerg Mile

  6,08 km

  Info om Råbjerg Mile

  Milen er ca. 1000 meter på hver led, indeholder ca. 3,5 millioner m3 sand, måler op til 40 meter høj og dækker et areal på ca. 2 kvadratkilometer - og så vandrer klitten 15 meter årligt mod nord-øst. Det vil sige, at om ca. 100-200 år er hovedvejen til Skagen dækket af sand, og at træer og lignende, som efterhånden bliver dækket af Råbjerg Mile, dukker op på den anden side ca. 40 år senere. Det samme gør små "milesøer", som er fordybninger forårsaget af det varierende grundvandsniveau. Disse søer er i starten fattige på næring og vegetation, men efter lidt tid vender planterne tilbage.

  Råbjerg Mile på sandflugt

  Bag sig efterlader milen en lav og fugtig sandflade, som strækker sig vestpå ud til Skagerak, hvor Råbjerg Mile blev dannet for mere end 300 år siden i det landskab, som kaldes Råbjerg Stene.

  Hele området ved Skagen var plaget af sandflugt, hvor sandet kom fra vest og lagde sig i klitter og ødelagde dermed muligheden for at dyrke jorden. Folk blev drevet fra deres hjem efter at have tabt kampen mod sandet, hvilket den tilsandede kirke, som også er blevet efterladt mellem klitterne, er et bevis på. I dag kan man kun se kirketårnet stikke op over sandet, og der er plantet marehalm og nåletræer for at bremse sandflugten.

  Dog er området i dag fredet og ejet af staten efter stærke protester fra blandt andet Jeppe Aakjær, som var utilfreds med, at plantagerne (som skulle stoppe sandflugten) ødelagde mange smukke naturområder.

  Bemærk: På en vandretur ved Råbjerg Mile kan der være en risiko for at bevæge sig ud i kviksand!

  Læs mere om Råbjerg Mile

  Grøn rejse med bus og tog i Nordjylland

  Det er nemt at komme rundt i Nordjylland med offentlig transport. Planlæg din rejse med bus, tog og Plustur på rejseplanen.dk.

  Læs mere : Råbjerg Mile
 • Foto: Peter Jørgensen

  Den Tilsandede Kirke

  15,63 km

  I klitterne vest for Skagen by står tårnet af den gamle sognekirke, den middelalderlige Sct. Laurentius kirke, i dag kendt som ’Den tilsandede kirke’. I fire hundrede år samlede den menigheden, indtil sandflugten lagde sig hen over kirkevej og kirkegård og forfaldet satte ind, så man i 1795 så sig nødsaget til at ophøre med at holde gudstjeneste, og kirken blev lukket.

  Sct. Laurentius var en prægtig kirke med et imponerende inventar, hvoraf nu kun alterets to svære malmlysestager er tilbage. De står på den ’ny’ kirkes, Skagen kirkes alter. Men under jordoverfladen gemmer sig endnu rester af kirkens fundamenter og gulv, samt en døbefont, der ikke - som det øvrige inventar – blev fjernet og solgt.

  Nyere undersøgelser omkring 200-års dagen for kirkens lukning har hjulpet til at markere kirkens grundplan herunder kirkeskibets og sakristiets placering, der kan ses bag tårnet. Røde pæle markerer grundplanen, mens faskiner markerer de kendte dele af den gamle kirkegårdsmur. Mange spørgsmål er endnu ubesvarede, hvilket vel er en del af stedets fascination.

  Laurentius er skytshelgen for denne og mange andre vesterlandske kirker. Han var de søfarendes og de fattiges beskytter og led martyrdøden på en rist. Denne genfindes i Skagen byvåben sammen med ordene ”Vort håb til Gud alene” (ses over hovedindgangen til Skagen rådhus).

  Skagen kirke arrangerer sommeren igennem hver torsdag aften kl. 19.30 fra medio juni til medio august Friluftsgudstjenester ved Den tilsandede kirke med blæsermusik.

  Ca. 400 m fra Den tilsandede kirke er der P-plads med legeplads, borde og bænke samt toiletter – og i sommerperioden er der også kiosk, hvorfra der sælges billetter til de, som måtte ønske at komme op i kirketårnet.

  For mere information om Den Tilsandede Kirke i Skagen...

  Læs mere : Den Tilsandede Kirke
 • Foto: Destination NORD - Frederikshavn

  FunHouse Frederikshavn

  15,99 km

  Alle legefaciliteter, spil og ikke gevinstgivende maskiner kan benyttes gratis, når entréen er betalt.

  Der er også café

  I caféen tilbydes der et udvalg af grillretter, pølser og andet godt – alt til rimelige priser.


  Du kan nyde maden i caféområdet, eller tage det med op på 1. sal, hvor du kan slappe af og nyde udsigten over havnen og Kattegat.
  Du er også velkommen til at medbringe egen mad.

  Læs mere : FunHouse Frederikshavn
 • Foto: Peter Jørgensen

  Skagen Kirke

  17,47 km

  Kirkeudvidelsen blev forestået af arkitektduoen Ulrik Plesner og Thorvald Bindesbøll, som lykkeligt formåede at kombinere C.F. Hansens nyklassicistiske kerne med et mere tidstypisk udvendigt præg og frodige blomster-arabesker i den indvendige udsmykning.

  Adskillige kunstneriske udtryk præger kirkens indre:

  Joakim Skovgaard har malet den store altertavle med julekrybben i Betlehem, og i vor tid har Arne L. Hansen bidraget med alterbordsforsidens tre kvadratiske og farvestærke felter skildrende påskens begivenheder.

  Det store krucifiks på kirkens nordvæg og Golgata-scenen i messing på alterbordet er udført af Niels Helledie.

  Kirkens orgel er leveret af Marcussen & Søn i 1962 og blev i 2010 udvidet med fire nye stemmer. I 2018 har orgelet fået en obo i svelleværket og har således 31 stemmer.

  Kirken er åben fra kl. 8 til 18 alle dage.

  Skagen kirkes sognehus er beliggende lige overfor kirken i det gamle missionshus, ’Emaus’.

  Skagen kirkegård (Assistents kirkegård) er beliggende på Chr. X’s vej 30. Kapellet er bygget i 1925 og tegnet af Ulrik Plesner. Der er ligeledes en kirkegård på Markvej i Skagen og i Gl. Skagen, Højen kirkegård.

  Læs mere om Skagen Kirke 

  Læs mere : Skagen Kirke