Gastronomisk ophold 2 nætter på Hotel Rode-Kro

4,54684510798573 af 5 stjerner

Inkluderer per person per ophold:

 • 2 retters menu - kokkens valg (ankomstdag)
 • 2 x overnatning
 • 2 x morgenbuffet
 • 1 x Aperitif (dag 2)
 • 10 små serveringer (dag 2)

Mere om Hotel Rode-Kro

Hotel Røde-Kro er et familiedrevet hotel, som ligger centralt, tæt ved storbyen Aabenraa. Der sættes stor  fokus på hygge og den gode stemning, men med en professionel tilgang. Placeringen giver mulighed for at man kan gå nogle smukke ture. Her er blandt andet Gendarmstien langs kysten eller den smukke Søgård Skov.

Vestergade 2, 6230 Rødekro
Vis kort

Hotellets faciliteter

 • Gratis internet
 • Ladestik til el-bil
 • Gratis parkering
 • Lufthavn: 50 km
 • Tog: 350 meter
 • Busstop: 350 meter
 • Badestrand: 8,8 km
 • Fiskeri: 2,7 km
 • Golf: 12,9 km
 • 29 Værelser

Andre ophold påHotel Rode-Kro

Attraktioner i nærheden af Gastronomisk ophold 2 nætter

 • Foto: Aabenraa Tourist

  Rise Kirke

  1,43 km

  Rise Kirke er en sognekirke i den nordøstlige ende af landsbyen Rise ved Rødekro.

  Kirken består af et romansk kor og kirkeskibet, som er lavet af granit. I koret finder man stadig tre af de fire oprindelige vinduer. Indtil den store brand i 1893 stod også den oprindelige præstedør. De tre tilbygninger ved kirken er alle sammen opført i den sene middelalder, ligeledes af granit samt munkesten.

  Mod syd finder man kirkens kapel overdækket med et hvælvet loft.

  Kirkens oprindelige spær nedbrændte, hvorefter man besluttede et erstatte tårnrummets hvælv med et fladt bræddeloft. Tårnet er efterfølgende blevet genopført i genbrugte materialer fra en anden nedbrændt kirke.

  Kirkens indvendige vægge er hvidkalkede og lofterne i gråmalede brædder. Der er findes ingen kalkmalerier.

  Inventaret i kirken er stærkt præget af den altødelæggende brand i året 1893, hvor altertavlen, døbefonten og prædikestolen overlevede. Et krucifiks og en døbefontshimmel overlevede også, men blev ødelagt under en brand på præstegården i 1898. Det ældste inventar er den gamle døbefont fra romansk tid, der blandt andet er udsmykket med udhuggede blade.

  Alterbordet og altertavlen er skåret af en snedkermester fra Flensborg i 1894. På altertavlen kan man se malerier med motiver fra det gamle testamente. Prædikestolen og den tilhørende himmel er ligeledes fra 1894 og skåret i fyrretræ.

  Der findes gravsten helt tilbage fra 1831 og en sten fra 1848 over en husar, der faldt i 1. Slesvigske Krig 1848-1851.
  Man finder også et monument over sognets faldne i 1. Verdenskrig 1914-1918.

  Kirkens orgel er bygget 1894 af Marcussen & Søn i Aabenraa. Orgelet blev udbygget og er herefter kommet op på i alt 22 stemmer, fra de daværende 12 stemmer.

  Læs mere : Rise Kirke
 • Foto: Aabenraa Tourist

  Kunst Museum Panbo

  2,29 km

  Vi tror at det er Danmarks – Europas – Verdens første bæredygtige Museum….. 

  Christian Panbo åbnede Kunst Museet Langfredag den 30.03.2018 på Egelund 5, 6200  Aabenraa.

  Det er på samme matrikel, som virksomheden Christian Panbo A/S er beliggende. Museet er udvendigt opført i de samme bæredygtige træplanker/kernetræ fra Nordsverige, som alle andre træhuse fra virksomheden produceres i. Herefter er det hvidmalet.

  De mange spændende Eckersberg malerier, Skagens Maleres malerier og enkelte andre prominente maleres værker kan fremover ses af alle.

  Værkerne har hidtil hængt på væggene i virksomheden Christian Panbo A/S til stor glæde for medarbejderne, men nu har Christian Panbo bygget sit eget Kunstmuseum og offentliggør hermed adgangen til de flotte malerier.

  Christian Panbo vil som oftest selv være kustode i Museet og kombinerer det med et ekstra skrivebord og mødebord, så han fortsat kan udføre husberegninger fra Museet.

  Der er en Cafe i forbindelse med Museet, hvor man blandt andet kan købe kaffe og kage. 
  Smørrebrød kan bestilles på forhånd, senest et par dage før.

  Der kan betales med kontant + mobilepay.

  For en sikkerheds skyld, tjek hjemmesiden, da der kan være nogle dage, hvor museet er lukket

  Læs mere : Kunst Museum Panbo
 • Foto: Aabenraa Tourist

  Sikringsstilling Nord - Andholm Batteri

  3,12 km

  Andholm batteriet er en del af det tidligere forsvarsværk Sikringsstilling Nord som strakte sig fra øst til vest med i alt ca. 800 bunkere. Andholm er et af de få batterier, som ikke blev sprængt i stykker. Stillingen lå på privat jord, og ejeren ønskede at bevare et minde om tiden. Du kan i dag derfor se de tre bunkere næsten intakt.

  Udover de tre bunkere, kan man også se hullet hvor en jernbanebriskkanon skulle have været opstillet. 

  Fra parkeringspladsen overfor Ribevej 25, er der et par hundrede meters gåtur ind til de tre bunkere.

  Læs mere : Sikringsstilling Nord - Andholm Batteri
 • Foto: Aabenraa Tourist

  Hjulgraven

  4,81 km

  Hjulgraven i Hjordkær

  I forbindelse med en udstykning til industrigrunde, undersøgte Haderslev museum i 1980 området her, fordi der lå flere overpløjede gravhøje. Den største høj viste sig at være opført i 4 etaper, og havde været brugt som begravelsesplads fra slutningen af stenalderen til et stykke ind i bronzealderen, med ændret udseende for hver begravelse.

  Oldtidsgravpladsen er fra bronzealderen, hvor det ældste anlæg består af en såkaldt Hjulgrav.

  Den består af en stenkrans med en diameter på ca. 10 m, hvorfra der føres 5 rækker sten ind til gravkammeret i midten. Hjulgraven er den eneste kendte af sin slags i Danmark, og blev i et samarbejde mellem Museum Sønderjylland og Aabenraa Kommune flyttet 300 m mod syd til dens nuværende placering. Det gjorde man for at give plads til en industrivirksomhed. 

  Når du i dag cykler eller vandre på Hærvejen, er det oplagt at tage pause og besøge Hjulgraven i Hjordkær. Den ligger meget tæt på ruten og er bestemt et besøg værd. 

  Hvad er en gravhøj?

  En gravhøj er en begravelsesplads, som over et gravsted er bygget op af jord, tørv og sten. Den kan indeholde flere grave. Mest almindeligt er det at der er en primærgrav i centrum af højen, men der kan også være flere sekundære grave længere oppe i højen. Hvordan gravhøjen ser ud i størrelse og udformning hænger ofte sammen med den afdødes status. 

   

   

   

  Læs mere : Hjulgraven
 • Foto: Raul Hirian

  Kongens Forhøjning

  4,95 km

  Inde i Hjelm skov findes en lille høj ved Hesselbækken " Kongens Forhøjning".

  Herom fortælles det, at hertil sejlede Valdemar Sejr, efter Estlandstogtet i 1219, på vej til Urnehoved Tingsted, hvor den forsamlede folkemængde, for første gang fik lejlighed til at se det fra himlen faldne Dannebrog.

  Læs mere : Kongens Forhøjning
 • Foto: Aabenraa Tourist

  Øster Logum Kirke

  5,15 km

  ØSTER LØGUM KIRKE  blev bygget engang i 1100 tallet i romansk stil og denne stil har kirken stort set bevaret til i dag. Den oprindelige kirke sluttede mod vest nogle meter foran orgelpulpituret.

  Koret blev afsluttet med en apsisbue i hele korets bredde med et østvendt vindue. Mod nord ses et romansk vindue samt to viekors, som blev påmalet muren, da kirken blev indviet.
  I tiden op til 1500 blev koret ombygget og overhvælvet, sikkert i forbindelse med opsætningen af altertavlen. Det vides ikke, hvornår tårnet er bygget, måske i slutningen af 1500 tallet eller i begyndelsen af 1600 tallet. Sakristiet er fra 1600 tallet. 

  Læs mere : Øster Logum Kirke
 • Foto: Camilla

  Nørreskov Hundeskov

  5,2 km

  Fra parkeringspladsen på Camma Larsen-Ledets Vej, eller fra Høje Kolstrup Skole er der indgang til skoven. I skoven er der forskellige sløjfer man kan vandre, både større grusveje og små naturstier. 

  Læs mere : Nørreskov Hundeskov
 • Foto: Aabenraa Tourist

  Jacob Michelsens Gård

  5,39 km

  Gårdens historie går tilbage til Aabenraas jordebog fra 1535,  hvori der nævnes 4 gårde i landsbyen Kolstrup, som også optræder på Johannes Mejers kort fra 1641.

   

  I 1847 kom gården i slægten Michelsens eje - i dag er stuehuset, huggehus, ovnhus med muret ovn samt den fredede have ved særlige lejligheder åbent for publikum.

  Allerede i 1958 havde en af familiens døtre åbnet køkkenet og dagligstuen for offentligheden, hvad der blev startskuddet for et lille egnsmuseum. 

  Samlingen består af gamle arbejdsredskaber fra køkken, stald, mark og skov og har til huse i en gammel gårdbygning. Foruden dette består samlingen også af gamle bondemøbler og en stor tekstilsamling. 

   

   ​​

  Læs mere : Jacob Michelsens Gård
 • Foto: Aabenraa Tourist

  H.P. Hanssens hus

  5,83 km

  I 1893 flyttede H.P. Hanssen (1862-1936) ind i Nygade 41 med sin familie. 

  H.P Hanssen er kendt som ledende organisator inden for danskheden i Nordslesvig frem til 1920. I 1888 tog han initiativ til Nordslesvisk Vælgerforening, hvis første politiske handling var at protestere over skoleloven, som afskafede al undervisning på dansk, bortset fra religionstimerne. Det var også i en af sidebygingerne til hovedhuset på Nygade 41 at den danske avis, som H.P. Hanssen købte, fik sit trykkeri.

  Det var H.P. Hanssen der i Den Tyske Rigsdag rejste spørgsmålet om Nordslesvigs indlemmelse i Danmark i oktober 1918, og han var hovedarkitekt bag Genforeningen i 1920.

  Læs mere : H.P. Hanssens hus
 • Foto: Aabenraa Tourist

  Sct. Jørgens Kirke

  5,93 km

  I byens højtliggende, nordlige del ligger den hvidkalkede og teglhængte kirke.

  Den er opført 1903-04 ved arkitekt N. Jacobsen som frimenighedskirke.
  Først tilknyttet folkekirken i 1923 - overtaget af menighedsrådet i 1948.
  Tilbygningen opført 1988 ved arkitekt E. Lehn Petersen.
  Relief af Nikolaus Wehding forestillende en offerscene fra Det gamle Testamente indsat i bygningens mur.
  I Glasgangen, der forbinder tilbygningen med kirken:
  Krucifiks af Niels Helledie.
  I lokalet, kaldet Havsteen stuen, findes et seksdelt oliemaleri af Sv. Havsteen-Mikkelsen, forestillende Jesus lidelseshistorie.
  I anlægget bag tilbygningen:
  Skulptur af Nikolaus Wehding .
  I april 1992 er 3 glasmosaik ruder af Havsteen-Mikkelsen sat op i koret i kirken.
  Al kunst i kirken og tilbygningen betalt af fonde og ved indsamlinger.

  Læs mere : Sct. Jørgens Kirke
 • Foto: Museum Sønderjylland

  Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Aabenraa

  6,28 km

  Sæt sejlene hos Kulturhistorie Aabenraa. Museet afspejler den stolte søfartstradition, der prægede Aabenraa i sejlskibstiden, og som derefter blev et vigtigt element i byens identitet. Her kan du opleve en af de største danske samlinger af skibsportrætter, som tidligere hang i kaptajners hjem.

  Åbningstider:

  Den 22. marts – 31. oktober.

  Torsdag – søndag: kl. 12.00-16.00.

  Læs mere : Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Aabenraa
 • Foto: James Cripps

  Graasten Slot

  23,21 km

  Det første Graasten var et lille jagtslot, opført i midten af 1500-tallet. Efter slottet nedbrændte i 1603 opførtes et nyt slot, der højst sandsynligt har ligget hvor den nuværende Graastens sydfløj er placeret.

  Kort før år 1700 byggede storkansler Frederik Ahlefeldt et vældigt barokslot, der imidlertid brændte i 1757. Det eneste der blev reddet var slotskirken. Det nuværende Graasten Slot stammer således fra 1759, hvor en ny sydfløj blev opført og fra 1842 hvor midterbygningen blev bygget.

  I 1935 blev brugsretten til slottet overdraget til daværende Kronprins Frederik og Kronprinsesse Ingrid, senere Kong Frederik IX og Dronning Ingrid. Dronningen besad en stor interesse for blomster og var personligt inde over planlægningen af blomsterhaven ved Graasten Slot frem til hendes død i år 2000. Interessen for blomster blev videreført af hendes datter H.M. Dronning Margrethe II.

  Der er ikke offentlig adgang for publikum i slottets bygninger, med undtagelse af Graasten Slotskirke, der har særlige åbningstider.

  Abdikationen i 2024

  Under nytårstalen i 2023 meddelte Dronning Margrethe II, at hun abdicerede, og den 14. januar 2024 fik Danmark en ny konge og dronning i form af Kong Frederik X og Dronning Mary.

  Sommerresidens

  Når kongefamilien har residens på Graasten Slot er området lukket for offentligheden og der er således ikke adgang for publikum i Graasten Slotshave- og Kirke; Slotskirken er dog stadig åben i forbindelse med gudstjenester og sommerens aftensang.

  2024

  Graasten Slotshave & Slotskirke vil være lukket fra den 1. juli (i forbindelse med klargøring til den royale families sommerophold). Slotskirken er dog åben ved gudstjenester og aften fællessang. Slotshaven forventes at åbne igen mandag morgen den 19. august.

  Den 9. juli kl. 16.00 vil der være officiel modtagelse af H.M. Kong Frederik X og H.M. Dronning Mary på Torvet i Gråsten ved borgmester Erik Lauritzen. Hvis vejret tillader det, vil Kongeparret, efter den officielle modtagelse, gå til fods fra Torvet via Slotsgade til Gråsten Slot. 

  Der forventes mange gæster i byen. Følgende centrale veje i Gråsten er spærret fra kl. 10-19 denne dag: Fra Torvet ved Borgergade over Slotsgade og Slotsbakken til Felstedvej, Fredensgade ved nr. 11 til Slotsgade og Nygade fra Ringgade til Torvet. Sønderborg Kommune anbefaler at gå, tage cyklen eller bruge offentlig transport. Hvis man benytter bilen, anbefales disse fire områder til parkering:

  • Ahlmannsparken, Ahlefeldvej 4, 6300 Gråsten (8 handicappladser),
  • Politigrunden på Kongevej, 6300 Gråsten (ved rundkørslen),
  • Peter Marcussens Plads, Emmas Have 20, 6300 Gråsten,
  • Ringriderpladsen, Johs Kocksvej, 6300 Gråsten

   

  Vagtafløsning
  Når slottet er beboet, går et royalt splitflag til tops i stangen på slottets klokketårn og den Kongelige Livgarde stiller op til bevogtning. Hver dag foregår der vagtafløsning af den Kongelige Livgarde. Vagten udgår fra Det Gule Palæ, Ahlefeldtvej 5, hvor garderne stiller op. Under ledsagelse af to tambourer, marcheres der herfra kl. 11.43 gennem Gråsten via Borggade, Torvet og Slotsgade til slottet, hvor vagtafløsningen sker ved vagtbygningen kl. 12.00.  Om fredagen foregår marchen under ledsagelse af Den Kongelige Livgardes Tambourkorps og vagtskiftet foregår i slotsgården.

  Fredags koncert
  Vil blive afholdt i slotsgården i forbindelse med vagtskiftet i den periode hvor kongeparret opholder sig på slottet. Første gang vil være fredag den 12. juli 2024. Næste fredagskoncert er den 19. juli.

  Læs mere : Graasten Slot