GetAway ophold på Hotel Røde-Kro

4,54793386616983 af 5 stjerner

Inkluderer pr. person pr. ophold:

 • 6 små serveringer
 • Overnatning
 • Morgenbuffet

Mere om Hotel Røde-Kro

Hotel Røde-Kro er et familiedrevet hotel, som ligger centralt, tæt ved storbyen Aabenraa. Der sættes stor  fokus på hygge og den gode stemning, men med en professionel tilgang. Placeringen giver mulighed for at man kan gå nogle smukke ture. Her er blandt andet Gendarmstien langs kysten eller den smukke Søgård Skov.

Vestergade 2, 6230 Rødekro
Vis kort

Hotellets faciliteter

 • Gratis internet
 • Ladestik til el-bil
 • Gratis parkering
 • Lufthavn: 50 km
 • Tog: 350 meter
 • Busstop: 350 meter
 • Badestrand: 8,8 km
 • Fiskeri: 2,7 km
 • Golf: 12,9 km
 • 29 Værelser

Andre ophold påHotel Røde-Kro

Attraktioner i nærheden af GetAway ophold

 • Foto: Aabenraa Tourist

  Rise Kirke

  1,43 km

  Den store hvidkalkede kirke består af et romansk skib og kor.

  En voldsom brand hærgede kirken i 1893.
  Istandsættelsen 1893-94 præger kirken. Meget af inventaret var ødelagt ved branden.
  Orgelet er bygget 1894 af Marcussen & Søn, Aabenraa.
  Kirkens altertavle, fra førnævnte brand, opbevares på Museet på Gottorp Slot.
  Kirken er en gammel Herredskirke og ligger ved Hærvejen
  Orgelet blev udbygget i 1992 af Marcussen & Søn og er herefter kommet op på ialt 22 stemmer, fra de daværende 12 stemmer.

  Læs mere : Rise Kirke
 • Foto: Aabenraa Tourist

  Kunst Museum Panbo

  2,29 km

  Vi tror at det er Danmarks – Europas – Verdens første bæredygtige Museum….. 

  Christian Panbo åbnede Kunst Museet Langfredag den 30.03.2018 på Egelund 5, 6200  Aabenraa.

  Det er på samme matrikel, som virksomheden Christian Panbo A/S er beliggende. Museet er udvendigt opført i de samme bæredygtige træplanker/kernetræ fra Nordsverige, som alle andre træhuse fra virksomheden produceres i. Herefter er det hvidmalet.

  De mange spændende Eckersberg malerier, Skagens Maleres malerier og enkelte andre prominente maleres værker kan fremover ses af alle.

  Værkerne har hidtil hængt på væggene i virksomheden Christian Panbo A/S til stor glæde for medarbejderne, men nu har Christian Panbo bygget sit eget Kunstmuseum og offentliggør hermed adgangen til de flotte malerier.

  Christian Panbo vil som oftest selv være kustode i Museet og kombinerer det med et ekstra skrivebord og mødebord, så han fortsat kan udføre husberegninger fra Museet.

  Der er en Cafe i forbindelse med Museet, hvor man blandt andet kan købe kaffe og kage. 
  Smørrebrød kan bestilles på forhånd, senest et par dage før.

  Der kan betales med kontant + mobilepay.

  For en sikkerheds skyld, tjek hjemmesiden, da der kan være nogle dage, hvor museet er lukket

  Læs mere : Kunst Museum Panbo
 • Foto: Aabenraa Tourist

  Sikringsstilling Nord - Andholm Batteri

  3,12 km

  Andholm batteriet er en del af det tidligere forsvarsværk Sikringsstilling Nord som strakte sig fra øst til vest med i alt ca. 800 bunkere. Andholm er et af de få batterier, som ikke blev sprængt i stykker. Stillingen lå på privat jord, og ejeren ønskede at bevare et minde om tiden. Du kan i dag derfor se de tre bunkere næsten intakt.

  Udover de tre bunkere, kan man også se hullet hvor en jernbanebriskkanon skulle have været opstillet. 

  Fra parkeringspladsen overfor Ribevej 25, er der et par hundrede meters gåtur ind til de tre bunkere.

  Læs mere : Sikringsstilling Nord - Andholm Batteri
 • Foto: Aabenraa Tourist

  Hjulgraven

  4,81 km

  I forbindelse med en udstykning til industrigrunde undersøgte Haderslev museum i 1980 området her, fordi der lå flere overpløjede gravhøje.

  Den største høj viste sig at være opført i 4 etaper, og havde været brugt som begravelsesplads fra slutningen af stenalderen til et stykke ind i bronzealderen, med ændret udseende for hver begravelse.
  Læs mere : Hjulgraven
 • Foto: Raul Hirian

  Kongens Forhøjning

  4,95 km

  Inde i Hjelm skov findes en lille høj ved Hesselbækken " Kongens Forhøjning".

  Herom fortælles det, at hertil sejlede Valdemar Sejr, efter Estlandstogtet i 1219, på vej til Urnehoved Tingsted, hvor den forsamlede folkemængde, for første gang fik lejlighed til at se det fra himlen faldne Dannebrog.

  Læs mere : Kongens Forhøjning
 • Foto: Aabenraa Tourist

  Øster Logum Kirke

  5,15 km

  ØSTER LØGUM KIRKE  blev bygget engang i 1100 tallet i romansk stil og denne stil har kirken stort set bevaret til i dag. Den oprindelige kirke sluttede mod vest nogle meter foran orgelpulpituret.

  Koret blev afsluttet med en apsisbue i hele korets bredde med et østvendt vindue. Mod nord ses et romansk vindue samt to viekors, som blev påmalet muren, da kirken blev indviet.
  I tiden op til 1500 blev koret ombygget og overhvælvet, sikkert i forbindelse med opsætningen af altertavlen. Det vides ikke, hvornår tårnet er bygget, måske i slutningen af 1500 tallet eller i begyndelsen af 1600 tallet. Sakristiet er fra 1600 tallet. 

  Læs mere : Øster Logum Kirke
 • Foto: Camilla

  Nørreskov Hundeskov

  5,2 km

  Fra parkeringspladsen på Camma Larsen-Ledets Vej, eller fra Høje Kolstrup Skole er der indgang til skoven. I skoven er der forskellige sløjfer man kan vandre, både større grusveje og små naturstier. 

  Læs mere : Nørreskov Hundeskov
 • Foto: Aabenraa Tourist

  Jacob Michelsens Gård

  5,39 km

  Gårdens historie går tilbage til Aabenraas jordebog fra 1535,  hvori der nævnes 4 gårde i landsbyen Kolstrup, som også optræder på Johannes Mejers kort fra 1641.

   

  I 1847 kom gården i slægten Michelsens eje - i dag er stuehuset, huggehus, ovnhus med muret ovn samt den fredede have ved særlige lejligheder åbent for publikum.

  Allerede i 1958 havde en af familiens døtre åbnet køkkenet og dagligstuen for offentligheden, hvad der blev startskuddet for et lille egnsmuseum. 

  Samlingen består af gamle arbejdsredskaber fra køkken, stald, mark og skov og har til huse i en gammel gårdbygning. Foruden dette består samlingen også af gamle bondemøbler og en stor tekstilsamling. 

   

   ​​

  Læs mere : Jacob Michelsens Gård
 • Foto: Aabenraa Tourist

  H.P. Hanssens hus

  5,83 km

  I 1893 flyttede H.P. Hanssen (1862-1936) ind i Nygade 41 med sin familie. 

  H.P Hanssen er kendt som ledende organisator inden for danskheden i Nordslesvig frem til 1920. I 1888 tog han initiativ til Nordslesvisk Vælgerforening, hvis første politiske handling var at protestere over skoleloven, som afskafede al undervisning på dansk, bortset fra religionstimerne. Det var også i en af sidebygingerne til hovedhuset på Nygade 41 at den danske avis, som H.P. Hanssen købte, fik sit trykkeri.

  Det var H.P. Hanssen der i Den Tyske Rigsdag rejste spørgsmålet om Nordslesvigs indlemmelse i Danmark i oktober 1918, og han var hovedarkitekt bag Genforeningen i 1920.

  Læs mere : H.P. Hanssens hus
 • Foto: Aabenraa Tourist

  Sct. Jørgens Kirke

  5,93 km

  I byens højtliggende, nordlige del ligger den hvidkalkede og teglhængte kirke.

  Den er opført 1903-04 ved arkitekt N. Jacobsen som frimenighedskirke.
  Først tilknyttet folkekirken i 1923 - overtaget af menighedsrådet i 1948.
  Tilbygningen opført 1988 ved arkitekt E. Lehn Petersen.
  Relief af Nikolaus Wehding forestillende en offerscene fra Det gamle Testamente indsat i bygningens mur.
  I Glasgangen, der forbinder tilbygningen med kirken:
  Krucifiks af Niels Helledie.
  I lokalet, kaldet Havsteen stuen, findes et seksdelt oliemaleri af Sv. Havsteen-Mikkelsen, forestillende Jesus lidelseshistorie.
  I anlægget bag tilbygningen:
  Skulptur af Nikolaus Wehding .
  I april 1992 er 3 glasmosaik ruder af Havsteen-Mikkelsen sat op i koret i kirken.
  Al kunst i kirken og tilbygningen betalt af fonde og ved indsamlinger.

  Læs mere : Sct. Jørgens Kirke
 • Foto: Museum Sønderjylland

  Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Aabenraa

  6,28 km

  Sæt sejlene hos Kulturhistorie Aabenraa. Museet afspejler den stolte søfartstradition, der prægede Aabenraa i sejlskibstiden, og som derefter blev et vigtigt element i byens identitet. Her kan du opleve en af de største danske samlinger af skibsportrætter, som tidligere hang i kaptajners hjem.

  Åbningstider:

  Den 22. marts – 31. oktober.

  Torsdag – søndag: kl. 12.00-16.00.

  Læs mere : Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Aabenraa
 • Foto: James Cripps

  Graasten Slot

  23,21 km

  Graasten Slot er mest kendt som sommerresidens for den kongelige familie. 
  Det første Graasten var et lille jagtslot, opført i midten af 1500-tallet. Efter slottet nedbrændte i 1603 opførtes et nyt slot, der højst sandsynligt har ligget hvor den nuværende Graastens sydfløj er placeret.

  Kort før år 1700 byggede storkansler Frederik Ahlefeldt et vældigt barokslot, der imidlertid brændte i 1757.Det eneste der blev reddet var slotskirken. Det nuværende Graasten Slot stammer således fra 1759, hvor en ny sydfløj blev opført og fra 1842 hvor midterbygningen blev bygget.

  I 1935 blev brugsretten til slottet overdraget til daværende Kronprins Frederik og Kronprinsesse Ingrid, senere Kong Frederik IX og Dronning Ingrid. Dronningen besad en stor interesse for blomster og var personligt inde over planlægningen af blomsterhaven ved Graasten Slot frem til hendes død i år 2000. Interessen for blomster blev videreført af hendes datter H.M. Dronning Margrethe II.

  Der er ikke offentlig adgang for publikum i slottets bygninger, med undtagelse af Graasten Slotskirke, der har særlige åbningstider.

  Sommerresidens
  Når kongefamilien har residens på Graasten Slot er området lukket for offentligheden og der er således ikke adgang for publikum i Graasten Slotshave- og Kirke; Slotskirken er dog stadig åben i forbindelse med sommerens aftensang mm.

  Vagtafløsning
  Når slottet er beboet, går et royalt splitflag til tops i stangen på slottets klokketårn og den Kongelige Livgarde stiller op til bevogtning. Hver dag foregår der vagtafløsning af den Kongelige Livgarde. Vagten udgår fra Det Gule Palæ, Ahlefeldtvej 5, hvor garderne stiller op ca. kl. 11.30. Herfra marcheres der gennem Gråsten via Borggade, Torvet og Slotsgade til slottet, hvor vagtafløsningen sker kl. 12.00. I 2023 vil første vagtafløsning foregå den 18. juli.

  Fredags koncert
  Når H.M. Dronning Margrethe II er i residens på slottet, deltager den Kongelige Livgardes Musikkorps i fredagens vagtskifte, hvorpå der gives en lille koncert i slotsgården.

  Abdiceringen i 2024

  Under nytårstalen 2023 bekendtgjorde H.M. Dronning Margrethe II sin abdicering og den 14 januar 2024 fik Danmark et nyt kongepar i form af Kong Frederik X og Dronning Mary. Deres konkrete planer for sommerophold på Graasten Slot er endnu ikke offentliggjort. Hvad angår Dronning Margrethe II's planer for sommerferien afventer vi den officielle udmelding.

  Læs mere : Graasten Slot