Bedsted Kirke

Gå i historiens spor

Den hvidkalkede kirke består af et romansk kor og skib samt et sengotisk vesttårn og våbenhus. I koret findes et muret alterbord med en gotisk alterbordsforside. Af det øvrige inventar kan også nævnes den sengotiske fløjaltertavle fra omkring 1525. I skibets nordøsthjørne findes den berømte danske kunstmaler Johan Th. Lundbyes gravsted. Desuden er der en mindesten for de faldne under 1. verdenskrig

Opdateret af:
Rømø-Tønder Turistbureau mail@romo-tonder.dk
Rømø-Tønder Turistbureau