Bejsnap Kirke

Gå i historiens spor

Bejsnap Kirke i Ølgod sogns østlige del opført 1892 mellem Hejbøl og Krusbjerg. Altertavlen er fra 1951 med et maleri " Den gode hyrde" af Joakim Skovgaard. Det førte orgel blev købt i 1917 og anbragt på et pulpitur i kirkens vestlige del. Hjemstavnsforfatteren Salomon Frifelt er begravet på kirkegården øst for våbenhuset.

Opdateret af:
VisitVesterhavet turist@visitvesterhavet.dk
VisitVesterhavet

  • Bejsnap Kirke
  • Bejsnapvej 27
    6870 Ølgod