Borris Kirke

Gå i historiens spor

Romansk kor med sengotisk tårn og våbenhus.

Tårnet er firegavlet af den på Ribe-egnen kendte 'Tørninglenske-type'. Præste- og degnestol er sat sammen af sengotiske inventardele. Sengotisk er også skibets nordvæg, medens det store krucifiks er fra unggotiken.

Opdateret af:
VisitVesterhavet turist@visitvesterhavet.dk
VisitVesterhavet