Enø Overdrev

Gå i historiens spor

Enø er en dobbeltø som er omtrent 5 km lang og 11 km høj. Øen består af to moræneaflejringer der er forbundet af et drag. I den nordlige del ligger Enø by og den sydlige del består af afgræssede strandenge, hvor der er fugtige partier, småholme og krumodder samt selve overdrevet hvor der er en del tjørnkrat.

Enø overdrev blev i 1953 fredet for at bevare den uberørte og smukke natur.

For at komme til overdrevet skal man fra p-pladsen følge grusvejen indtil man ved at dreje til højre, ca. 30 meter før leddet til overdrevet, kommer til den gamle feriekoloni grund. Herfra kan man komme ud til vandet hvor man via en trappe kan komme ud på overdrevet. Man skal være opmærksom på at der i fuglenes yngletid ikke er adgang til overdrevet.

Opdateret af:
Destination SydkystDanmark info@vism.dk
Destination SydkystDanmark