Esbjerg Ting- og Arresthus

Gå i historiens spor

Det gamle ting- og arresthus, tegnet af arkitekten H.C. Amberg i 1892, er et markant hus i Esbjerg. Både i bybilledet og i byens historie. Uden en vedholdende indsats fra byens borgere var huset aldrig blevet bygget. Driftige folk sørgede selv for at købe grunden til huset, og helt tilbage fra 1870-erne pressede man på for at få lov til at opføre et ting- og arresthus i Esbjerg.

Realdania Byg har gennemført en grundig restaurering og nyindretning af både tinghus og arrest - arresten havde stået ubenyttet siden 1947. Nu kan huset igen efter mange års slid og brug stå smukt, brugbart og indbydende. Fængselsceller er blevet til møderum, en ny port omskaber gårdrum til byrum, og i forhuset er oprindelige rumforløb og døråbninger genskabt. Det historiske hus fra 1892 står igen klar til at indtage rollen som byens hus. 

Realdania Byg købte i 2010 ejendommen af Tinghus Fonden i Esbjerg, som stadig lejer huset. Destination Vadehavskysten og Esbjerg Kommune er blandt brugerne i ting- og arresthuset, som bl.a. danner ramme om vielser og event- og tilflyttersekretariater.

Der er adgang til vielseslokalerne på 1. sal ved vielser. 

Opdateret af:
Vadehavskysten info@vadehavskysten.dk
Vadehavskysten

  • Esbjerg Ting- og Arresthus
  • Skolegade 33
    6700 Esbjerg