Geopark: Gravpladserne i Pipstorn Skov

Gå i historiens spor

Pipstorn Skov ligger 3 km øst for Faaborg tæt på landsbyen Katterød. Skoven dækker en stejl skråning ned mod kysten, beliggende midt i et dødislandskab på den sydligste rand af 'De Fynsk Alper'. Skoven er delt af en Weichselsk senglacial, nord- til sydløbende erosionsdal, der dannes af smeltevand udledt fra dødismasser, der engang lå nord for lokalitetsområdet. Terrænet i den nordlige del er tørt og i den sydlige del ret fugtigt. I forhistorisk tid var skoven mindre fremtrædende og man kunne forestille sig højene med plads omkring sig og udsigt til havet.

Der er gravhøje fra yngre stenalder, rundhøje fra ældre bronzealder, samt gravhøje fra førromersk jernalder i den 0,65 km2 store skov. I alt er der 42 fredede fortidsminder i skoven. I det omkringliggende område har der eksisteret mange flere, der er væk i dag. Gravene er ikke særligt opdelt i aldre. Dette tyder på, at de forhistoriske mennesker har forholdt sig til den historie, som de ældre gravhøje fortalte.

Bronzealderhøjene er særligt fremtrædende i landskabet ved, at de er placeret ud mod en tydelig sænkning af terrænet. Langbørne er dog ikke placeret i nogen særlig relation til terrænets træk.

Pipstorn er et glimrende eksempel på sammenhængen mellem et bestemt terræn og en specifik kulturel funktion i forhistorien - i dette tilfælde som et helligt område. Brugen af ​​området i så lang tid indikerer, at særlige former i landskabet har inspireret til konkrete handlinger, og at sporene af disse er blevet respekteret og måske endda søgt op gennem tiden.

Opdateret af:
VisitLangeland visit@langelandkommune.dk
VisitLangeland

  • Geopark: Gravpladserne i Pipstorn Skov
  • Lucienhøj
    5600 Faaborg
  • Tlf. (+45)