Geopark: Søbygaard

Gå i historiens spor

Da ridderskabet i Slesvig-Holsten i 1564 nægtede at lade ham deltage i styringen af ​​hertugdømmerne, viede Hans den Yngre al sin energi til at lede herregårde. Han havde så stor succes, at han kort før sin død formentlig var den største fødevareproducent i hertugdømmerne. Søbygaard var en lille del af hertugens omfattende besiddelser i Slesvig og Holsten. På Ærø byggede han foruden Søbygaard også herregårdene Gråsten samt Gudsgave, som ikke eksisterer mere.

Da hans søn hertug Christian af Ærø døde i 1633, blev hertugdømmet Ærø delt i tre mindre hertugdømmer og hertug Joachim Ernst af Plön arvede Søbygaard. I 1729 handlede Frederik IV som hertug af Slesvig Søbygaard og Gudsgave.

I 1772 blev Søbygaard solgt til Christian Hansen, repræsentant for amtsforvalteren, og dermed blev det en almindelig, omend stor, herregård på Ærø. Herregården blev i 1991 købt af Den Selvejende Institution Søbygaard, som siden har stået for de omfattende renoveringer og genetableringen af ​​voldgraven.

Søbygaard er bygget på to menneskeskabte jordbanker. Hovedbygningen er oprindeligt opført som en to-etagers bindingsværksbygning med et trappetårn mod gården. Bygningens nuværende udseende er resultatet af omfattende ændringer i midten af ​​1700-tallet og midten af ​​1800-tallet.

Opdateret af:
VisitLangeland visit@langelandkommune.dk
VisitLangeland

  • Geopark: Søbygaard
  • Søbygårdsvej 2
    5985 Søby Ærø
  • Tlf. (+45)