Gettrup Kirke, Sydthy

Gå i historiens spor

Gettrup Kirkes våbenhus og tårn er fra 1940.

Kirken har haft et sengotisk tårn, der blev nedrevet omkring 1820. Det nye tårn er bygget på det gamle tårns fundamenter.

Alterbordet er romansk. I bordpladen findes en helgengrav. Relikvien menes at have været af Sankt Gertrud.

Altertavlen er fra omkring 1600. Alterstagerne er fra 1500-50 og har fødder i form af løver.

Gettrup Kirke var i privateje fra 1727 og overgik til selveje i 1911.

 

FOTOS: Niels Clemmensen

Opdateret af:
VisitNordvestkysten, Thy info@visitnordvestkysten.dk
VisitNordvestkysten, Thy