Hanstholm Vildtreservat i Nationalpark Thy

Gå i historiens spor

Her findes fugle, som ikke yngler andre steder i Danmark. Her er fred og ro. Derfor er det inderste vådområde lukket for færdsel hele året. I fugleyngelperiode dvs. fra 1.4.-15.7. er al færdsel forbudt i hele området øst for kystvejen.

Reservatet kan med fordel betragtes fra de to udkigsposter i Tved Klitplantage eller til fods i yderområderne uden for yngletiden.

Brochure kan rekvireres på Thy Turistbureau.

Opdateret af:
VisitNordvestkysten, Thy info@visitnordvestkysten.dk
VisitNordvestkysten, Thy