Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Aabenraa

Gå i historiens spor

Kulturhistorie Aabenraa rummer en af de største danske samlinger af skibsportrætter. De blev til som den enkelte kaptajns billede af hans skib og hang i hjemmet. Derfor viser billederne som regel et bestemt skib et givent år og med angivelse af kaptajnens navn. På nogle skibsportrætter kan baggrunden identificeres som f.eks. Venedig, København, Hongkong eller Aabenraa. Nogle skibsportrætter blev malet i de fjerne havnebyer, som skibene anløb under deres rejser.

Oplev H.P. Hanssens dilemmaer i kampen mod at genforene Sønderjylland i særudstillingen. Ingen anden person spillede så stor en rolle på sønderjydernes vej mod Genforeningen som H.P. Hanssen. Det var dog hverken nogen let eller lige vej. Udstillingen sætter fokus på de svære valg, H.P. Hanssen måtte træffe undervejs – valg, hvoraf flere ikke blot var hans, men alle de danske sønderjyders.

Opdateret af:
Destination Sønderjylland - Aabenraa info@visitaabenraa.dk
Destination Sønderjylland - Aabenraa