Nors Kirke

Gå i historiens spor

Kirken bærer præg af flere ombygninger. Oprindeligt bestod kirken af skib og kor med indgang fra vest. Senere er tårnet, våbenhus og sakristi tilføjet, alle i sengotisk stil omkring år 1500.

Kirken består af tilhuggede kvadresten både ud- og indvendigt, hvilket er meget sjældent.

Af de oprindelige romanske vinduer er kun korets nordre vindue tilbage.

Kirkens historiske inventar gennemgik i 1971 en større restaurering og konservering.

Opdateret af:
VisitNordvestkysten, Thy info@visitnordvestkysten.dk
VisitNordvestkysten, Thy