Søren Jessens Sand på Fanø

Gå i historiens spor

Søren Jessens Sand er den nordligste del af sandstranden på vestsiden af øen. Her er stranden mere end 1 km bred og ligner en sandørken. Her oplever du for alvor naturens dynamik, hvor vinden transporterer store mængder sand frem og tilbage. Det er en stor oplevelse at se sandfygningen, der ligner et bølgende tæppe af sand.

Grådyb, der er sejlrenden ind til Esbjerg Havn går meget tæt på. Derfor ser det ud som om skibene sejler i sandet. Tæt ved klitrækken på den østlige side af Søren Jessens Sand har den mere karakter af strandeng. Vær opmærksom på ikke at forstyrre strandfuglene når de ruger.

Søren Jessens Sand er populær som naturist strand.

Opdateret af:
Vadehavskysten info@vadehavskysten.dk
Vadehavskysten

  • Søren Jessens Sand på Fanø
  • Strandvejen 63
    6720 Fanø
  • Tlf. (+45)