Tistrup Kirke

Gå i historiens spor

Tistrup Kirke: Den oprindelige romanske kvaderstenskirke er formentlig opført i det 12. århundrede. I middelalderen er kirken udvidet mod vest, og det senmiddelalderlige tårn og våbenhus er tilføjet før hvælvene blev indmuret og udsmykket af Liljemesteren i 1500-20.

Opdateret af:
VisitVesterhavet turist@visitvesterhavet.dk
VisitVesterhavet