Vang Kirke

Gå i historiens spor

Vang Kirke - kullet, romansk granitkvaderkirke fra 1100-tallet. Våbenhus fra 1794. Smuk bred korbue, vinduer kun mod syd. Danmarks mindste runesten i våbenhuset.

Romansk landsbykirke.

Opdateret af:
VisitNordvestkysten, Thy info@visitnordvestkysten.dk
VisitNordvestkysten, Thy