Voderup Klint

Gå i historiens spor

Jordlagene ligger ovenpå et gråt lerlag, som ses nederst i klinten ved stranden. Lerlaget er fyldt med snegle og muslingeskaller, som vidner om, at det er aflejret i et varmt hav for 115.000 - 130.000 år siden.

Vand, der siver ned gennem jorden, bliver standset af lerlaget. Er der tilstrækkelig med vand bliver leret så fedtet, at laget virker som et glideplan for jordlagene ovenover. Lokale kilder fortæller, at et af de store skred i klinten skete i 1834.

I klinten findes meget hvidt sand, som er blevet finslebet af de kolde polarvinde under sidste istid.

Voderup Klint er blevet tildelt Det Brune Johanneskors og er dermed med i den eksklusive gruppe af nationale seværdigheder.

Ærø er en del af Geopark Det Sydfynske øhav og Voderup Klint er en ud af ni lokaliteter med geologisk værdi på Ærø. Læs mere om Geoparken og Ærø her

Opdateret af:
Ærø Turistbureau post@arre.dk
Ærø Turistbureau

  • Voderup Klint
  • Voderup
    5970 Ærøskøbing