Vollerup Skov

Gå i historiens spor

Vollerup Skov ligger i en skovfattig og bynær egn. I 1992 købte Skov- og Naturstyrelsen den første ejendom til skovrejsning, og i dag dækker skoven 207 ha. Skoven er blevet plantet for at give den lokale befolkning en anderledes og mere varieret natur- og landskabsoplevlse.
Hunde er velkomne i Vollerup skov, men de skal føres i snor.

Opdateret af:
Destination Sjælland info@desj.dk
Destination Sjælland

  • Vollerup Skov
  • Vollerup Skov
    4400 Kalundborg