De Geometriske Haver

Gå i historiens spor

Haverne er bygget op omkring princippet om "enkelthedens kompleksitet", idet de er styret af et ganske simpelt geometrisk regelsæt, som imidlertid ikke er umiddelbart gennemskueligt for den besøgende.

Grundmodulet, på 11 meter, går igen i alle "vægge", og for hvert nyt "rum", man træder ind i, tilføjes "rummet" en ny side.

Hækkene, der er af avnbøg, er plantet i 1984.

Opdateret af:
VisitHerning mail@visitherning.com
VisitHerning

  • De Geometriske Haver
  • Birk Centerpark
    7400 Herning