Den Jyske Skovhave

Gå i historiens spor


Den Jyske Skovhave kan være et af de mål, som skovvandreren søger imod, når vedkommende vil fordybe sig i et herligt skovområde: Roldskovkomplekset er med et areal på over 8.600 ha, Danmarks største samlede skovområde.

Den Jyske Skovhave er beliggende umiddelbart syd for Skørping by - ud til Møldrupvej.
Der vokser flere end 150 forskellige arter af træer og buske fra hele den nordlige halvkugle i Den jyske Skovhave. De første optræk til denne fantastiske verdensskov skete i slutningen af 1800-tallet, hvor den stedlige statsskovrider Hintz eksperimenterede med andre træarter end bøg og rødgran.
I skovhaven står Rold Skovs mægtigste træ, en amerikansk kæmpegran (Abies grandis) fra 1896. Den måler over 43 meter i højden og rummer over 32 kubikmeter træ. Find den ved skovhavens vestligste sti, hvor den deler opmærksomheden med kolossale douglasgraner fra samme eksperimenter.

Den navnkundige statsskovrider Jens Hvass fik i 1940'erne idéen til at etablere en egentlig skovhave. Han fik plantet mange nye arter og kunne i 1970 indvie Den jyske Skovhave og samtidig Danmarks første hundeskov. Skovhaven er indhegnet. så man kan lade sin hund løbe frit på hele 14 ha, hvis den bare er under kontrol. Men husk at det ellers er forbudt at færdes med løse hunde i de danske skove.

Rold Skov Naturskole ligger ved siden af Den Jyske Skovhave.

Del af tekst er af Naturstyrelsen. Læs mere fra Naturstyrelsen her.

Opdateret af:
RebildPorten info@rebildporten.dk
RebildPorten

  • Den Jyske Skovhave
  • Den jyske Skovhave
    9520 Skørping