Dreslette Kirke

Gå i historiens spor

Den ældste del af Dreslette kirke stammer fra omkring 1100-tallet. I 1300-tallet blev apsis revet ned og koret udvides. I 1400-tallet bygges tårn til. I forbindelse med en større renovering af kirken, igangsat af Etatsråd Niels Ryberg i 1785, blev det nuværende karakteristiske kirketårn bygget. Nogle mener, at det er et sømærke, andre at det skulle fungere som observatorium.

Kirkens interiør er indrettet i gennemført klassicistisk stil i samme periode. Kirken rummer desuden Danmarks ældste fungerende dansk byggede kirkeorgel fra 1787, der stadig anvendes ved jule-gudstjenester.

For yderligere information kontakt venligst Dreslette Kirke. 

Opdateret af:
Udvikling Assens - VisitAssens info@visitassens.dk
Udvikling Assens - VisitAssens