Grarup Kirke

Gå i historiens spor

Tårnet er tilføjet den romanske kirke i gotisk tid, hvor der også blev tilføjet et sakristi i nord og en vestforlængelse af skibet. Her fik koret også hvælvinger ligesom den oprindelige triumfbue blev spidsbuet. I 1951 blev hele kirken restaureret. 

Alterbordet er af granit og er ligesom keramik-krucifikset over alteret, prædikestolen og stolestaderne fra 1951. Orgelet er bygget i 1841 og restaureret/rekonstrueret omkring 2006. 

Fra tidligere sidealtre findes en bevaret sengotisk Maria-figur med Jesusbarnet. Den er nu opstillet i kirkeskibets sydøstlige hjørne. En bispehelgen fra samme tid findes i våbenhuset. Døbefonten er en romansk granitfont med fugle og planter på kummen.


Kirken er kun åben under gudstjenester og efter aftale med sognepræsten.

Grarup kirke er skillepunktet mellem etape 3 og 4 af Camino Haderslev Næs.

Opdateret af:
VisitHaderslev bureau@visithaderslev.dk
VisitHaderslev