Hvass Sø

Gå i historiens spor


Hvass Sø
ligger syd for St. Økssø ca. midtvejs mellem Mosskov og Arden.

Det er en ganske lille, aflang sø, der er kunstigt anlagt ved opførelse af en lille dæmning i 1959. Søen er opkaldt efter forhenværende statsskovrider Jens Hvass.

Om sommeren er det især insektlivet, der er interessant ved Hvass Sø, men også den den omgivende beplantning er bemærkelsesværdig.

 Der findes, i søens umiddelbare nærhed, ca. 25 forskellige arter af nåletræer, f.eks. Vandgran, Nobelis, Douglasgran, Kæmpegran, Veichii og Weymouthsfyr.

Opdateret af:
RebildPorten info@rebildporten.dk
RebildPorten

  • Hvass Sø
  • Hvass sø Hesselholt skov, Arden
    9510 Arden