Nørre Ådalen

Gå i historiens spor

Området er bynært, men lader dig alligevel trække frisk luft i et åndehul væk fra trafik og støj. Parkér bilen ved Brønderslev Sundhedshus og gå ad ruten ved Thorsvej. Langs vandreruten (4,7 km) kommer du forbi 2 gravhøje, pladser med bordebænke og dalslugter.

På selve ruten findes der oversigtskort og skiltning med beskrivelse af rutens forløb og de ting, som du kan opleve undervejs.

Området ligger tæt på Grindsted Plantage og skoven nord for Psykiatrihistorisk Museum, hvor du kan hilse på dådyrene.

Download Nørre Ådalens vandrerute på Alltrails

Opdateret af:
Destination NORD - Brønderslev info@destination-nord.dk
Destination NORD - Brønderslev