Sevel Kirke

Gå i historiens spor

Sevel Kirke er en romansk kvaderstenskirke. Tårnet og en del af kirken er dog bygget efter 1554 af materiale fra Trandum Kirke. I tårnet er klokkespil og tårnur skænket til kirken i 1938. Altertavlen er et enkelt træskærerarbejde fra 1515. Alterbordet er af sten og har et relikviegemme. I skibet findes præstetavle, model af skoleskibet Danmark, stort maleri af Jesu vandring til Golgata og kirkens ælste inventar - en romansk døbefont af granit.

Sevel Kirke er åben fra morgenringning til aftenringning.

Opdateret af:
VisitNordvestkysten, Holstebro info@visitnordvestkysten.dk
VisitNordvestkysten, Holstebro