Stilling Kirke

Gå i historiens spor

Altertavle og prædikestol blev et halvt århundrede senere ødelagt af bayerske soldater, men en del af prædikestolen blev senere genanvendt som salmenummertavle.

Kor og skib opført omkring år 1200 i granitkvadre. Våbenhuset i syd og tagrytteren er fra 1886. Såvel syd- som nordportalen er bevaret, den nordre dog i tilmuret stand. Særlig bemærkelsesværdig er tympanondekorationerne. Motiverne er to modstillede dyr inde i en dobbeltarkade. I nord ses to løver og i syd en grif og en løve.

På skibets hvælv ses en kalkmalet dekoration fra omkring år 1500, sandsynligvis Kristi våben og Århusbispen Niels Clausens våben.
Nyere alterparti (1980). Asymmetrisk over alteret er en forgyldt bronzeplade med relief på begge sider ophængt. På skibets nordvæg er ophængt et korbuekrucifiks fra 1400-25. Romansk løvefont med messingfad.

Kor og skib opført omkring år 1200 i granitkvadre. Våbenhuset i syd og tagrytteren er fra 1886. Såvel syd- som nordportalen er bevaret, den nordre dog i tilmuret stand. Særlig bemærkelsesværdig er tympanondekorationerne. Motiverne er to modstillede dyr inde i en dobbeltarkade. I nord ses to løver og i syd en grif og en løve.

På skibets hvælv ses en kalkmalet dekoration fra omkring år 1500, sandsynligvis Kristi våben og Århusbispen Niels Clausens våben.
Nyere alterparti (1980). Asymmetrisk over alteret er en forgyldt bronzeplade med relief på begge sider ophængt. På skibets nordvæg er ophængt et korbuekrucifiks fra 1400-25. Romansk løvefont med messingfad.

Opdateret af:
VisitAarhus – Danmarkssmukkeste info@visitaarhus.com
VisitAarhus – Danmarkssmukkeste