Brunhøj ved Stursbøl

Gå i historiens spor

Tæt ved grusvejen Brunshøj og midt på en mark ligger selve gravhøjen Brunhøj. Højen antages have været 2 høj og 10-11 m lang i øst-vest retning og 5-6 m i nord-syd retning og dermed noget større end vi kan se i dag. Højkonstruktionen menes at have været større og den er gennem tiden blevet noget medtaget. Den er i dag bevokset med græs og lyng. På toppen er der trianguleringssten, der anvendtes til højdemålinger før vi blev digitale. Gravhøjen er fredet, men har ikke været gravet ud. 

Gravhøjen Brunhøj har været markant i landskabet, og er bevidst blevet lagt nær trafikerede steder. Hærvejen antages at have gået tæt forbi her i oldtiden 

Nutidens Hærvejsvandrere kommer forbi Brunhøj i sydkanten af Stursbøl Plantage, hvor Øster Lindetvej og Slevadvej krydser. I krydset vil I kunne se Brunhøj mod nord. 

Der er ikke forbindelses-gå-sti over til gravhøjen, så den kan alene betragtes fra grusvejen. 

Opdateret af:
VisitVejen turisme@udviklingvejen.dk
VisitVejen

  • Brunhøj ved Stursbøl
  • Brunshøj
    6630 Rødding
  • Tlf. (+45)