Dyssekammer i Herslev

Gå i historiens spor

Fra landevejen kan man se det impornerende dyssekammer, som ligger i dyrket mark. Oprindeligt lå der tre dyssekamre i en langhøj, men de to er forsvundet for mange år siden. Dyssens store dæksten ligger på sin oprindelige plads. Der er ikke adgang til graven, men den kan ses fra vejen.

Opdateret af:
Turist- og Erhvervsforeningen Langeland info@langeland.dk
Turist- og Erhvervsforeningen Langeland