Geopark: Tryggelev Nor og Nørreballe Nor

Gå i historiens spor

Nørreballe Nor var muligvis tidligere et lavtliggende terræn opfyldt af dødis, hvorfra smeltevand skabte en rende ud mod det nuværende Tryggelev Nor.

Området er i dag inddæmmet og består mest med lave enge og vådområder - dog er der via et rør gennem dæmningen genetableret en vis forbindelse til havet.

Flere mindre hat-bakker grænser op til området.

Opdateret af:
VisitLangeland visit@langelandkommune.dk
VisitLangeland

  • Geopark: Tryggelev Nor og Nørreballe Nor

  • 5932 Humble
  • Tlf. (+45)